Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα για "Τεχνικά έργα"
( Δράσεις: 62 - Συνολικά: 13.710.301€ )
Κύριες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
726
Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης του δημοτικού οδικού δικτύου
754.462 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2019 25-11-2019 02-07-2020
698
Κατασκευή οδών πρόσβασης στο Ο.Τ. 4051, Π.Ε. Άνω Μπαλάνα λόγω επείγουσας μετεγκατάστασης Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου
86.853 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2019 29-07-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Μαθητές
676
Τοπικές παρεμβάσεις στο δίκτυο ομβρίων του Δήμου (2019)
64.037 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2019 05-06-2019 02-07-2020
675
Ανακατασκευή στέγης 5ου Δημοτικού Σχολείου Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
67.201 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2019 05-06-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Μαθητές
611
Κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου Έβρου - Τρικάλων
174.167 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 28-11-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα Οδηγοί
586
Ανάπλαση τριγώνου Κάντζας με αναβάθμιση των χώρων άθλησης της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
52.566 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο ΣΑΤΑ 2018 23-11-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα Αθλούμενοι
571
Κατασκευή συνδέσεων και έργων επέκταση υφιστάμενου δικτύου ακαθάρτων στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα
382.446 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 07-11-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
570
Μεταφορά δικτύου ύδρευσης λόγω εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου
663 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι, ΣΑΤΑ 2018 07-11-2018 02-07-2020
531
Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα
51.723 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο ΣΑΤΑ 2018 02-10-2018 02-07-2020
513
Συντηρήσεις, αναβαθμίσεις και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Γέρακα
400.216 € Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Περιφερειακό πρόγραμμα 2018 16-07-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα Αθλούμενοι
485
Συντήρηση ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων επί της οδού Λεονταρίου (Εργατικές Κατοικίες) στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης
70.145 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο 2018 07-05-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Αθλούμενοι
474
Αποχέτευση ομβρίων υδάτων για τις Δημοτικές Ενότητες Ανθούσας και Γέρακα
14.048 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο ΕΣΠΑ 2014-2020 2016 01-02-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας
451
Συντήρηση οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (2016 - 2017)
585.471 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Περιφερειακό πρόγραμμα 2017 07-07-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα Οδηγοί, Πεζοί
341
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων γειτονιάς Γαργηττού Ι προς συλλεκτήρες ΣΚΑ και ΣΚ3 της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (2016)
2.000.756 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ), ΕΣΠΑ 2014-2020, Ίδιοι πόροι 2016 26-02-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
328
Τοπικές παρεμβάσεις στο δίκτυο ομβρίων της Δημοτικής ενότητας Γέρακα (2017 - 2018)
37.954 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2017 27-12-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
322
Οδοποιία εντός σχεδίου οδών σε διάφορες πολεοδομικές ενότητες της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης (Πολυετής δράση)
670.326 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Περιφερειακό πρόγραμμα 2017 07-07-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Οδηγοί, Πεζοί
300
Κτίριο Διοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Λειτουργιών της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας
1.005.321 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016 23-12-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας
284
Ανάπλαση πλατειών και Κοινόχρηστων Χώρων της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης (Πολυετής δράση)
27.280 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 26-02-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
274
Κατασκευή εσωτερικών δικτύων για αποχέτευση ακαθάρτων Δημοτικών Κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα
11.854 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 19-04-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
257
Διαμόρφωση αύλειου χώρου 4ου Δημοτικού σχολείου Παλλήνης
12.348 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 07-06-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Μαθητές, Παιδιά
205
Αποκατάσταση κατολισθήσεων και έργα υποδομής στην οδό Κύπρου της Δημοτικής ενότητας Παλλήνης
1.285.011 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 26-02-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
151
Συντήρηση οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (2016)
63.072 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 08-04-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα Οδηγοί, Πεζοί
148
Ανακατασκευή αυλείου χώρου 1ου Δημοτικού σχολείου Δ.Ε. Γέρακα
13.200 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 22-12-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα Μαθητές, Παιδιά
34
Πλακόστρωση πεζοδρομίων διαφόρων οδών της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα για το έτος 2017
224.496 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2017 27-12-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα ΑμεΑ, Πεζοί
19
Διαμόρφωση χώρου και ανακαίνιση κτιρίων 7ου Δημοτικού Σχολείου Παλλήνης
32.471 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 26-02-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Μαθητές
18
Ανάπλαση πλατειών και κοινόχρηστων Χώρων για την Δημοτική Ενότητα Γέρακα
1.364.762 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2017 05-07-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα ΑμεΑ, Παιδιά, Πεζοί
16
Οδοποιία εντός σχεδίου οδών σε διάφορες πολεοδομικές ενότητες της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (Πολυετής δράση)
75.801 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 26-02-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα Οδηγοί
15
Πλακόστρωση πεζοδρομίων διαφόρων οδών της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (πολυετής δαπάνη)
171.427 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 01-02-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα ΑμεΑ, Πεζοί
11
Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
628.953 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2017 05-07-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Αθλούμενοι
9
Κατασκευή συνδέσεων και έργων επέκτασης υφιστάμενου δικτύου ακαθάρτων στις Πολεοδομικές Ενότητες Γαργηττός Ι και Γαργηττός ΙΙ της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα
1.565.323 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ), ΕΣΠΑ 2014-2020 2016 04-01-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
8
Αποκατάσταση Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού Δημοτικής Ενότητας Γέρακα
428.553 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2017 05-07-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
1
Κατασκευή νέου βρεφονηπιακού σταθμού στο οικοδομικό τετράγωνο με κωδικό 770 στην Π.Ε. Γαργητός ΙΙ της Δ.Ε. Γέρακα (Πολυετής δράση)
867.854 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Περιφερειακό πρόγραμμα 2017 07-05-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα Γονείς, Παιδιά
Δευτερεύουσες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
702
Εργασίες στεγανοποίησης και μόνωσης Δημοτικών κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
7.758 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2019 25-09-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
700
Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και τοποθέτησης δύο προκατασκευασμένων αιθουσών σε χώρο σχολείου στη Δ.Ε. Παλλήνης
24.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2019 29-08-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Μαθητές
690
Εργασίες αποκατάστασης (έκτακτες) του χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου Δ.Ε. Παλλήνης (Γ. Δέδες).
19.778 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2019 18-07-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Αθλούμενοι
554
Κατασκευή τοιχίου περίφραξης Κοιμητηρίου Γέρακα
41 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 17-10-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
545
Εργασίες μετατόπισης ιστού δημοτικού φωτισμού
992 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 15-10-2018 02-07-2020
522
Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου ποδοσφαίρου στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης για την αδειοδότησή του λόγω αλλαγής κατηγορίας
23.932 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο ΕΣΠΑ 2014-2020, Ίδιοι πόροι 2018 02-08-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Αθλούμενοι
518
Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρίας αντλιοστασίων στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης
24.173 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 20-07-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
461
Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου για την ανάδειξη του Βυζαντινού Μνημείου του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα
23.207 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 20-04-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
453
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων επί της οδού Μεσσήνης Δημοτικής ενότητας Ανθούσας (συνεχιζόμενο)
2.000 € Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2017 10-02-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας
443
Κατασκευή πεζοδρομίων στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης για το 2013
2.098 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Πεζοί
399
Μετατόπιση - ανακατασκευή αγωγών ύδρευσης (2016)
9.310 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 02-07-2020
396
Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Παλλήνης (2016)
22.338 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 01-02-2016 02-07-2020 Οδηγοί, Πεζοί
391
Κατασκευή μονοπατιού μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 118 & 119 στη περιοχή Πανόραμα της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
40.314 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2017 05-12-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Πεζοί
383
Εργασίες μόνωσης στο 1ο Αθλητικό Κέντρο της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα
12.881 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα Αθλούμενοι
370
Μεταφορά αγωγού ύδρευσης στην οδό Αγίας Λαύρας της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα λόγω εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου
22.331 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2017 27-12-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
356
Κατασκευή θέσεων στάθμευσης στην πλατεία Αγ. Τρύφωνα στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης (Πολυετής δράση)
6.273 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 13-12-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Οδηγοί
296
Αντικατάσταση παλαιών αγωγών ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας (2016)
6.827 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 01-02-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας
294
Ανακατασκευή υφιστάμενων παιδικών χαρών έτους 2014 (σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΕΛΟΤ) της Δημοτικής ενότητας Παλλήνης
1.390 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 01-02-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Γονείς, Παιδιά
255
Κατασκευή πεζόδρομου στην περιοχή Βακαλόπουλο της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
9.353 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 16-03-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Πεζοί
238
Επείγουσες εργασίες διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων αριστερής πτέρυγας Δημοτικού καταστήματος Γέρακα
23.862 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 02-03-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
236
Μεταφορά αγωγών ύδρευσης και παροχών αρχαιολογικών χώρων
7.062 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 26-07-2016 02-07-2020
210
Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην περιοχή Πανόραμα Δήμου Παλλήνης
43.508 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 30-03-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Οδηγοί, Πεζοί
206
Υπηρεσία σύνδεσης νέων αγωγών ύδρευσης και ανατροφοδότησης παλαιών αγωγών στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης
22.794 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 21-10-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
171
Διαγραμμίσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου (2017)
74.067 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2017 07-05-2017 02-07-2020 Γονείς, Μαθητές, Οδηγοί, Παιδιά, Πεζοί
155
Εργασίες περίφραξης στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
2.021 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 21-10-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
139
Περιφράξεις παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας (Πολυετής δράση)
9.655 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 24-11-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας Γονείς, Παιδιά
136
Διαμόρφωση και αντιπλημμυρική προστασία εισόδου νεκροταφείου στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα
9.902 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 26-07-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
124
Περιφράξεις παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης (Πολυετής δράση)
14.612 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 12-05-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Γονείς, Παιδιά
17
Τσιμεντόστρωση παρόδου τμήματος της οδού Ορφέως στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης
9.593 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 23-12-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Οδηγοί, Πεζοί
5
Υπογειοποίηση δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Δέση της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα
42.698 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2017 18-10-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα