Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα για "Τεχνικά έργα"
( Δράσεις: 28 - Συνολικά: 4.465.026€ )
Κύριες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
513
Συντηρήσεις, αναβαθμίσεις και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Γέρακα
400.216 € Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Περιφερειακό πρόγραμμα 2018 16-07-2018 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα Αθλούμενοι
474
Αποχέτευση ομβρίων υδάτων για τις Δημοτικές Ενότητες Ανθούσας και Γέρακα
14.048 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο ΕΣΠΑ 2014-2020 2016 01-02-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Ανθούσας
341
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων γειτονιάς Γαργηττού Ι προς συλλεκτήρες ΣΚΑ και ΣΚ3 της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (2016)
2.000.756 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ), ΕΣΠΑ 2014-2020, Ίδιοι πόροι 2016 26-02-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα
284
Ανάπλαση πλατειών και Κοινόχρηστων Χώρων της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης (Πολυετής δράση)
27.280 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 26-02-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης
274
Κατασκευή εσωτερικών δικτύων για αποχέτευση ακαθάρτων Δημοτικών Κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα
11.854 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 19-04-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα
257
Διαμόρφωση αύλειου χώρου 4ου Δημοτικού σχολείου Παλλήνης
12.348 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 07-06-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης Μαθητές, Παιδιά
151
Συντήρηση οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (2016)
63.072 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 08-04-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα Οδηγοί, Πεζοί
148
Ανακατασκευή αυλείου χώρου 1ου Δημοτικού σχολείου Δ.Ε. Γέρακα
13.200 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 22-12-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα Μαθητές, Παιδιά
16
Οδοποιία εντός σχεδίου οδών σε διάφορες πολεοδομικές ενότητες της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (Πολυετής δράση)
75.801 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 26-02-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα Οδηγοί
9
Κατασκευή συνδέσεων και έργων επέκτασης υφιστάμενου δικτύου ακαθάρτων στις Πολεοδομικές Ενότητες Γαργηττός Ι και Γαργηττός ΙΙ της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα
1.565.323 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ), ΕΣΠΑ 2014-2020 2016 04-01-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα
Δευτερεύουσες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
522
Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου ποδοσφαίρου στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης για την αδειοδότησή του λόγω αλλαγής κατηγορίας
23.932 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο ΕΣΠΑ 2014-2020, Ίδιοι πόροι 2018 02-08-2018 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης Αθλούμενοι
453
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων επί της οδού Μεσσήνης Δημοτικής ενότητας Ανθούσας (συνεχιζόμενο)
2.000 € Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2017 10-02-2017 07-03-2021 Δ.Ε. Ανθούσας
443
Κατασκευή πεζοδρομίων στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης για το 2013
2.098 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης Πεζοί
399
Μετατόπιση - ανακατασκευή αγωγών ύδρευσης (2016)
9.310 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 07-03-2021
391
Κατασκευή μονοπατιού μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 118 & 119 στη περιοχή Πανόραμα της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
40.314 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2017 05-12-2017 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης Πεζοί
383
Εργασίες μόνωσης στο 1ο Αθλητικό Κέντρο της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα
12.881 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα Αθλούμενοι
356
Κατασκευή θέσεων στάθμευσης στην πλατεία Αγ. Τρύφωνα στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης (Πολυετής δράση)
6.273 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 13-12-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης Οδηγοί
296
Αντικατάσταση παλαιών αγωγών ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας (2016)
6.827 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 01-02-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Ανθούσας
294
Ανακατασκευή υφιστάμενων παιδικών χαρών έτους 2014 (σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΕΛΟΤ) της Δημοτικής ενότητας Παλλήνης
1.390 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 01-02-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης Γονείς, Παιδιά
238
Επείγουσες εργασίες διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων αριστερής πτέρυγας Δημοτικού καταστήματος Γέρακα
23.862 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 02-03-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα
236
Μεταφορά αγωγών ύδρευσης και παροχών αρχαιολογικών χώρων
7.062 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 26-07-2016 07-03-2021
210
Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην περιοχή Πανόραμα Δήμου Παλλήνης
43.508 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 30-03-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης Οδηγοί, Πεζοί
206
Υπηρεσία σύνδεσης νέων αγωγών ύδρευσης και ανατροφοδότησης παλαιών αγωγών στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης
22.794 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 21-10-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης
155
Εργασίες περίφραξης στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
2.021 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 21-10-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης
139
Περιφράξεις παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας (Πολυετής δράση)
9.655 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 24-11-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Ανθούσας Γονείς, Παιδιά
136
Διαμόρφωση και αντιπλημμυρική προστασία εισόδου νεκροταφείου στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα
9.902 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 26-07-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα
124
Περιφράξεις παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης (Πολυετής δράση)
14.612 € Σε εξέλιξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 12-05-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης Γονείς, Παιδιά
5
Υπογειοποίηση δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Δέση της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα
42.698 € Ολοκλήρωση Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2017 18-10-2017 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα