Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα για "Προμήθειες"
( Δράσεις: 227 - Συνολικά: 13.061.183€ )
Κύριες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
683
Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED για τη Δημοτική Ενότητα Γέρακα (2019)
57.974 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 19-03-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
658
Σίτιση μαθητών ειδικών σχολείων για τα σχολικά έτη 2019 - 2020 και 2020 - 2021
943.542 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 22-03-2019 02-07-2020 Μαθητές
655
Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED για τη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης (2019)
57.974 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 19-03-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
636
Προμήθεια αστικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση της πλατείας Ελευθερίας της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
149.387 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 27-12-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
632
Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου (2018 - 2019)
239.288 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 2018 14-12-2018 02-07-2020 Παιδιά
614
Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού για την δημιουργία Παιδικών Χαρών ΑΜΕΑ και χώρου περιπάτου στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα
275.729 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι, Πράσινο Ταμείο 2018 14-12-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα ΑμεΑ, Παιδιά, Πεζοί
561
Προμήθεια φορτηγού οχήματος τύπου γάντζου με παρελκόμενα
299.262 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 2018 01-11-2018 02-07-2020
553
Προμήθεια τροφίμων για τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (2018 - 2020)
794.044 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 23-10-2018 02-07-2020 Γονείς, Δημοτ. υπάλληλοι, Μαθητές, Οικον. ασθενείς, Παιδιά, Πολύτεκνοι
549
Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED (2018 - 2019)
305 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 07-11-2018 02-07-2020
546
Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων - μηχανημάτων έργου (2018 - 2019)
881.018 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 25-09-2018 02-07-2020
528
Προμήθεια κάδων, καλαθιών, ανταλλακτικών και λαμαρινών επισκευής
146.015 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 25-09-2018 02-07-2020
516
Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ύδρευσης (2018)
29.627 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 06-07-2018 02-07-2020
506
Σίτιση μαθητών ειδικών σχολείων για το σχολικό έτος 2018 - 2019
542.410 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 14-06-2018 02-07-2020 Μαθητές
498
Προμήθεια για παγκάκια σε κοινόχρηστους χώρους
72.360 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 04-06-2018 02-07-2020
497
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη Δημοτική Ενότητα Γέρακα (2018)
63.088 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 04-06-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
466
Προμήθεια διαφόρων υδραυλικών υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων του Δήμου (2018)
24.230 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 19-03-2018 02-07-2020
433
Προμήθεια αδρανών υλικών κ.λ.π. για τις Δημοτικές Ενότητες Παλλήνης, Γέρακα και Ανθούσας (2017 - 2018)
70.383 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 18-10-2017 02-07-2020
426
Προμήθεια κάδων (2017)
66.568 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 07-07-2017 02-07-2020
425
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αποθήκευσης ειδών & ασφάλειας του Κέντρου Κοινωνικών Δομών της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
11.656 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 27-07-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
413
Σίτιση μαθητών ειδικών σχολείων (2015)
159.796 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020 Μαθητές, Παιδιά
386
Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων για τα έτη 2017 και 2018
54.004 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 27-12-2017 02-07-2020
385
Προμήθεια μηχανήματος εκσκαφέα - φορτωτή
80.476 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 20-12-2017 02-07-2020
357
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Πολυετής δράση)
38.395 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020
321
Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τα έτη 2017 και 2018
842.377 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 30-10-2017 02-07-2020
290
Προμήθεια φυτών, σπόρων (Πολυετής δράση)
47.883 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 01-02-2016 02-07-2020
244
Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος και λοιπών υλικών για τη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας για τα έτη 2017 και 2018
19.925 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 20-06-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας Οδηγοί
242
Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος και λοιπών υλικών για τη Δημοτική Ενότητα Γέρακα για τα έτη 2017 και 2018
59.665 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 28-06-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα Οδηγοί
241
Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος και λοιπών υλικών για τη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης για τα έτη 2017 και 2018
59.665 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 26-06-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Οδηγοί
227
Προμήθεια διάφορων ηλεκτρολογικών υλικών για τη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης
52.677 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 07-11-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
226
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
129.580 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 26-04-2016 02-07-2020
162
Προμήθεια κάδων (2015 - 2016)
115.946 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 08-03-2016 02-07-2020
156
Ενίσχυση φωτισμού γηπέδου ποδοσφαίρου Γέρακα
4.293 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 26-02-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα Αθλούμενοι
154
Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος και λοιπών υλικών για τη Δημοτική Ενότητα Γέρακα (2016)
29.774 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 15-04-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα Οδηγοί
145
Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και διάφορων ηλεκτρολογικών υλικών για τη Δημοτική Ενότητα Γέρακα (2016 - 2017)
54.937 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 15-04-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
131
Προμήθεια πινακίδων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ονοματοθεσίας οδών κ.λ.π. για τις Δημοτικές Ενότητες Ανθούσας και Παλλήνης (2016)
58.927 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 15-04-2016 02-07-2020 Οδηγοί, Πεζοί
116
Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών για τη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας (Πολυετής δράση)
4.847 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας Γονείς, Παιδιά
105
Προμήθεια πινακίδων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ονοματοθεσίας οδών κ.λ.π. για τη Δημοτική Ενότητα Γέρακα (2016)
59.049 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 15-04-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα Οδηγοί, Πεζοί
100
Περιφράξεις παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα (Πολυετής δράση)
29.008 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 24-11-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα Παιδιά
94
Σίτιση μαθητών ειδικών σχολείων για το σχολικό έτος 2017 - 2018
202.774 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 03-04-2017 02-07-2020 Μαθητές
70
Ηλεκτρονικά παλλόμενα σήματα για πεζοδιαβάσεις
14.632 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 13-11-2017 02-07-2020 Οδηγοί, Πεζοί
49
Προμήθεια υλικών αγωγών και παροχών ύδρευσης για το 2017
46.681 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 02-07-2020
46
Προμήθεια πινακίδων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ονοματοθεσίας οδών κλπ για τη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης (2017).
72.576 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 06-10-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Οδηγοί, Πεζοί
37
Προμήθεια σιδερένιων κολωνακίων και μπαρών πεζοδρομίου
24.571 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 08-09-2017 02-07-2020 Οδηγοί, Πεζοί
7
Προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση πυρκαγιών
7.025 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 27-07-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
Δευτερεύουσες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
796
Προμήθεια συσσωρευτών αυτοκινήτων (2020)
20.998 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 11-05-2020 02-07-2020
786
Προμήθεια αδρανών υλικών, ασφαλτικού σκυροδέματος και ψυχρού ασφαλτομίγματος για τη Δημοτική Ενότητα Γέρακα (2020)
241 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 08-04-2020 02-07-2020
779
Επείγουσα προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, απολυμαντικών, αντισηπτικών και λοιπών υλικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
34.448 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 18-03-2020 02-07-2020
773
Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων για τις παιδικές χαρές του Δήμου (2018 - 2019)
14.548 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 31-12-2018 02-07-2020 Παιδιά
763
Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού (2019 - 2020)
26.400 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 27-12-2019 02-07-2020
761
Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την επισκευή αντλιοστασίων (2019 - 2020)
16.487 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 24-12-2019 02-07-2020
759
Προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου
25.800 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 30-12-2019 02-07-2020 Παιδιά
751
Προμήθεια εργαλείων καθαριότητας, ηλεκτρικών εργαλείων και μηχανημάτων κήπου (2019 - 2020)
57.453 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 23-12-2019 02-07-2020
748
Προμήθεια λογισμικού σχεδίασης CAD για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
6.510 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 20-12-2019 02-07-2020
747
Προμήθεια φυτών, σπόρων και δενδρυλλίων (2019 - 2020)
22.340 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 19-12-2019 02-07-2020
742
Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικών για pillar για την επικράτεια του Δήμου
23.391 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 27-12-2019 02-07-2020
740
Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων για τα έτη 2019 και 2020
74.487 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 11-12-2019 02-07-2020
737
Προμήθεια πινακίδων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ονοματοθεσίας οδών κ.λ.π. για τη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας (2019)
4.997 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 09-12-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας Οδηγοί, Πεζοί
731
Προμήθεια κολωνακίων πεζοδρομίων (2019 - 2020)
9.982 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 12-11-2019 02-07-2020 Πεζοί
729
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού για τα δημοτικά καταστήματα και κτήρια του Δήμου Παλλήνης (2019 - 2020)
1.841 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 12-11-2019 02-07-2020
728
Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων και πολυμηχανημάτων (2019)
17.112 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 29-11-2019 02-07-2020
725
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου, των Νομικών Προσώπων και τις Επιτροπές Εκπαίδευσης (2019 - 2022)
941 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 26-11-2019 02-07-2020
724
Προμήθεια δικύκλων και εξοπλισμού αναβάτη για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
10.912 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 09-10-2019 02-07-2020
723
Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED για τη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας (2019)
2.916 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 14-11-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας
722
Προμήθεια πρότυπου συστήματος εσωτερικού ελέγχου για τις δαπάνες του Δήμου
75.392 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 12-11-2019 02-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
717
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας (2019)
15.292 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 14-11-2019 02-07-2020
716
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης (2019)
13.295 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 12-11-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
715
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη Δημοτική Ενότητα Γέρακα (2019)
12.816 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 12-11-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
712
Προμήθεια μονάδων εξοπλισμού ασύρματης επικοινωνίας (2019)
12.937 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 06-11-2019 02-07-2020
711
Προμήθεια αντλιών για τα αντλιοστάσια της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας (Πολυετής δράση)
2.988 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 08-11-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας
709
Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών και υλικών - εργαλείων συντήρησης εξοπλισμού πληροφορικής (2019)
5.185 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 24-10-2019 02-07-2020
708
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών (2019)
23.684 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 24-10-2019 02-07-2020
691
Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (2019)
23.864 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 18-07-2019 02-07-2020
689
Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών εξαρτημάτων άρδευσης για τα έτη 2019 και 2020
22.991 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 17-07-2019 02-07-2020
688
Προμήθεια διαφόρων υδραυλικών υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων του Δήμου (2019)
29.770 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 15-07-2019 02-07-2020
687
Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για απορριμματοφόρα και μηχανήματα έργου
11.532 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 08-07-2019 02-07-2020
685
Προμήθεια και εγκατάσταση ποδηλατοστασίου (χώροι στάθμευσης ποδηλάτων)
7.341 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 03-07-2019 02-07-2020
674
Προμήθεια προκατασκευασμένων προστατευτικών κάδων απορριμμάτων
11.346 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 31-05-2019 02-07-2020
668
Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης κυκλώματος Σύζευξις για τον Δήμο
14.180 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 06-05-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
666
Προμήθεια μεταλλικής ράμπας νεκροταφείου
1.239 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 25-04-2019 02-07-2020
665
Προμήθεια υλικών αποκατάστασης για παγκάκια (2019)
20.763 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 24-04-2019 02-07-2020
657
Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος (2019)
23.876 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 22-03-2019 02-07-2020 Οδηγοί, Πεζοί
653
Προμήθεια ηλεκτρονικών παλλόμενων σημάτων πεζοδιαβάσων (2019)
14.843 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 19-03-2019 02-07-2020 ΑμεΑ, Πεζοί
652
Προμήθεια αλατιού (2019)
9.984 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 12-03-2019 02-07-2020
648
Προμήθεια πινακίδων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ονοματοθεσίας οδών κ.λ.π. για τη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης (2019)
74.068 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 26-03-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Οδηγοί, Πεζοί
647
Προμήθεια πινακίδων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ονοματοθεσίας οδών κ.λ.π. για τη Δημοτική Ενότητα Γέρακα (2019)
74.251 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 26-03-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα Οδηγοί, Πεζοί
641
Προμήθεια καυσίμων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του (2019 - 2021)
730.400 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 28-01-2018 02-07-2020
638
Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού και μηχανογραφικού εντύπου (2018)
11.567 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 03-12-2018 02-07-2020
637
Προμήθεια εξοπλισμού Αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Γέρακα
71.309 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 21-12-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
633
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού για τα δημοτικά καταστήματα και κτήρια του Δήμου Παλλήνης (2018)
960 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 19-12-2018 02-07-2020
625
Εκτύπωση ενημερωτικών εντύπων στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών, Κοινωνικό Παντοπωλείο - Φαρμακείο Δήμου Παλλήνης»
1.791 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 01-11-2018 02-07-2020 Οικον. ασθενείς
624
Παροχή μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων (2018 - 2020)
67.223 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 05-12-2018 02-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
623
Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοτυπικού χαρτιού, λοιπών υλικών γραφείου, αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (2018 - 2020)
75.109 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 02-12-2018 02-07-2020
619
Προμήθεια κολωνακίων πεζοδρομίων
24.593 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 30-11-2018 02-07-2020 Οδηγοί, Πεζοί
616
Προμήθεια αναλώσιμων μηχανημάτων κήπου (2018 - 2019)
11.829 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 29-11-2018 02-07-2020
610
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών (2018)
23.530 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 27-11-2018 02-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
607
Προμήθεια και τοποθέτηση ιστών για κοινόχρηστους χώρους
39.680 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 18-12-2018 02-07-2020
606
Προμήθεια φυτών, σπόρων και δενδρυλλίων (2018 - 2019)
23.446 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 14-12-2018 02-07-2020
603
Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένης πλατφόρμας Skateboard
23.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 27-11-2018 02-07-2020 Αθλούμενοι, Παιδιά
601
Προμήθεια υλικών δεσίματος δένδρων (πάσσαλοι - αγρόνημα) (2018 - 2019)
2.401 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 27-12-2018 02-07-2020
600
Προμήθεια εργαλείων χειρός πρασίνου (2018 - 2019)
1.895 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 27-12-2018 02-07-2020
599
Προμήθεια εργαλείων καθαριότητας (2018 - 2019)
29.038 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 27-12-2018 02-07-2020
597
Προμήθεια αδρανών υλικών κ.λ.π. για τις Δημοτικές Ενότητες Παλλήνης, Γέρακα και Ανθούσας (2018 - 2019)
49.199 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 20-12-2018 02-07-2020
581
Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας στα Δημοτικά Κτίρια της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης (2018)
985 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 27-12-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
577
Προμήθεια ηλεκτρονικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για τον ανεφοδιασμό και τον έλεγχο καυσίμων των οχημάτων του Δήμου (2018- 2019)
33.282 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 23-11-2018 02-07-2020
576
Προμήθεια ολοκληρωμένου λογισμικού διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων
14.434 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 01-11-2018 02-07-2020
574
Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την επισκευή αντλιοστασίων (2018 - 2019)
19.018 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 22-11-2018 02-07-2020
569
Προμήθεια υλικών αγωγών και παροχών ύδρευσης για το 2018
96.888 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 07-11-2018 02-07-2020
560
Προμήθεια εξοπλισμού πυρόσβεσης, διάσωσης και ασφάλειας (2018)
7.865 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 24-10-2018 02-07-2020
559
Προμήθεια επίπλων και σκευών
3.434 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 09-10-2018 02-07-2020
556
Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού, χημικών υλικών και ειδών άμεσης ανάλωσης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο (2018 - 2019)
100.868 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 25-10-2018 02-07-2020
555
Προμήθεια μεταλλικών καπακιών και τζαμιών για τη δεξαμενή υδροδότησης της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα
1.190 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 29-10-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
552
Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικών pillar πλατειών
23.808 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 17-12-2018 02-07-2020
551
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης (2018)
63.088 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 24-10-2018 02-07-2020
550
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας (2018)
17.051 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 24-10-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας
548
Προμήθεια και αντικατάσταση αυτόματου ποτίσματος άρδευσης της Πλατείας Ελευθερίας στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης
16.699 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 15-10-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
547
Παροχή φρέσκου γάλακτος στου δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Παλλήνης (2018 - 2019)
36.915 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 19-09-2018 02-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
541
Προμήθεια και συντήρηση ηλεκτρονικών παλλόμενων σημάτων πεζοδιαβάσεων
23.022 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 24-10-2018 02-07-2020 Πεζοί
539
Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων για τα έτη 2018 και 2019
73.830 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 10-05-2018 02-07-2020
534
Προμήθεια συσσωρευτών αυτοκινήτων (2018)
21.450 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 22-10-2018 02-07-2020
527
Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων υλικών κτιρίων (2018)
1.995 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 28-09-2018 02-07-2020
515
Προμήθεια εορταστικού φωτισμού
222.563 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 27-05-2018 02-07-2020
514
Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 2 «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παλλήνης» της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών, Κοινωνικό Παντοπωλείο - Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παλλήνης» ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 με MIS 5001835
1.000 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 16-07-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
507
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλλήνης
3.814 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 05-04-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Εθελοντές, Οικον. ασθενείς
504
Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών προσώπων του
22.894 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 14-06-2018 02-07-2020
501
Προμήθεια ταχογράφων
6.881 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 01-06-2018 02-07-2020
500
Προμήθεια μηχανημάτων καθαρισμού
48.540 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 04-06-2018 02-07-2020
496
Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων και πολυμηχανημάτων (2018)
7.651 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 04-06-2018 02-07-2020
491
Προμήθεια αυτοματισμού αντλιοστασίων για τη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης
670 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 26-06-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
489
Προμήθεια επιγραφών για το Κοινωνικό Φαρμακείο
260 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 08-05-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
484
Προμήθεια βάσεων για την τοποθέτηση πυροσβεστήρων στα Δημοτικά Καταστήματα
2.852 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 08-05-2018 02-07-2020
483
Προμήθεια πυροσβεστήρων για κτίρια του Δήμου
9.196 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 08-05-2018 02-07-2020
468
Προμήθεια εργαλείων καθαριότητας για το 2018
28.821 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 20-03-2018 02-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
465
Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού για τα έτη 2018 και 2019
18.858 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 20-03-2018 02-07-2020
464
Προμήθεια πινακίδων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ονοματοθεσίας οδών κλπ (2018)
148.991 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 04-04-2018 02-07-2020 Οδηγοί, Πεζοί
462
Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθυρίδων (2018)
21.942 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 05-04-2018 02-07-2020
460
Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (2017 - 2018)
23.864 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 15-12-2017 02-07-2020
459
Προμήθεια υλικών αποκατάστασης για παγκάκια
14.347 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 19-04-2018 02-07-2020
447
Έκτακτη προμήθεια σάκων απορριμμάτων
12.254 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 07-12-2016 02-07-2020
444
Ενημέρωση των δημοτών για τη διανομή προϊόντων χωρίς μεσάζοντες για το 2016
316 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 29-09-2016 02-07-2020 Οικον. ασθενείς
442
Προμήθεια πανών για βρέφη για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας» του Δήμου Παλλήνης
63 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 19-07-2016 02-07-2020 Γονείς, Οικον. ασθενείς, Παιδιά
435
Παροχή φρέσκου γάλακτος στου δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Παλλήνης (2015)
34.321 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 31-12-2015 02-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
434
Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθυρίδων για τα κοιμητήρια του Δήμου (2017)
14.289 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 28-07-2017 02-07-2020
431
Φωτοτυπικό μηχάνημα για τις Κοινωνικές Υπηρεσίες
5.952 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 20-12-2017 02-07-2020
427
Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών εξαρτημάτων άρδευσης για τα έτη 2017 και 2018
22.822 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 21-11-2017 02-07-2020
424
Υπερκατασκευή 16 κυβικών απορριμματοφόρου με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ-3043
63.960 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 02-07-2020
423
Προμήθεια αδρανών υλικών (2015)
19.980 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020
417
Προμήθεια ελαστικών για μεταφορικά μέσα, μηχανήματα και μοτοποδήλατα (2015)
71.783 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 26-02-2016 02-07-2020
411
Προμήθεια υλικών δεσίματος δέντρων (πάσσαλοι - αγρόνημα) (2015)
2.419 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020
410
Παροχή μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων (2015)
37.804 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
404
Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος και λοιπών υλικών (2015)
40.928 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 02-07-2020 Οδηγοί, Πεζοί
402
Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών εξαρτημάτων άρδευσης (2015)
30.662 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 17-01-2016 02-07-2020
401
Προμήθεια τροφίμων των Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας», «Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού - Πολιτισμού - Περιβάλλοντος» και του Δήμου Παλλήνης
48.893 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 16-02-2016 02-07-2020 Γονείς, Μαθητές, Οικον. ασθενείς, Παιδιά, Πολύτεκνοι
382
Προμήθεια αναλωσίμων μηχανημάτων κήπου (2017 - 2018)
7.860 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 11-12-2017 02-07-2020
350
Προμήθεια σταντς για τοποθέτηση ενημερωτικού υλικού
12.396 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020
347
Προμήθεια λαμπτήρων & φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε. Παλλήνης (2016)
23.162 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 07-11-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
336
Προμήθεια αναλωσίμων υλικών σαρώθρων έτους 2017
11.187 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 07-07-2017 02-07-2020
335
Προμήθεια μικροεργαλείων για τεχνικές εργασίες (2016)
4.982 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 11-11-2016 02-07-2020
330
Ειδικός εξοπλισμός αναπαραγωγής τεχνικών σχεδίων καθώς και των παρελκομένων που απαιτούνται
6.386 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 10-04-2017 02-07-2020
324
Προμήθεια διαφόρων υδραυλικών υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων του Δήμου (2017)
20.815 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 26-07-2017 02-07-2020
316
Προμήθεια αναλωσίμων μηχανημάτων κήπου (2015)
8.537 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020
312
Προμήθεια και αντικατάσταση αυτόματου ποτίσματος για την άρδευση της πλατείας Μακεδονίας στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα
8.122 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 11-12-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
298
Προμήθεια μονάδων εξοπλισμού ασύρματης επικοινωνίας
4.650 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 13-11-2017 02-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
289
Προμήθεια μονάδων εξοπλισμού ασύρματης επικοινωνίας
14.136 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 21-04-2016 02-07-2020
280
Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοτυπικού χαρτιού, λοιπών υλικών γραφείου, αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (2016 - 2017)
36.314 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 30-11-2016 02-07-2020
277
Προμήθεια τροφίμων και παροχή φρέσκου γάλακτος (2016)
194.751 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 09-12-2016 02-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι, Οικον. ασθενείς, Παιδιά, Πολύτεκνοι
273
Προμήθεια αδρανών υλικών κ.λ.π. για τις Δημοτικές Ενότητες Παλλήνης, Γέρακα και Ανθούσας (2016)
44.811 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 15-04-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
272
Προμήθεια καυσίμων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του (2016 - 2020)
946.931 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 20-07-2016 02-07-2020
271
Προμήθεια συστημάτων καταγραφής παρουσιών προσωπικού
5.080 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 21-10-2016 02-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
265
Προμήθεια αναλωσίμων μηχανημάτων κήπου (2016 - 2017)
7.970 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 15-11-2016 02-07-2020
264
Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού για τα έτη 2017 και 2018
24.803 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 21-06-2017 02-07-2020
263
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού για τα δημοτικά καταστήματα και κτήρια του Δήμου Παλλήνης
750 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 23-05-2017 02-07-2020
260
Προμήθεια ξύλινων καλυμμάτων τάφων
1.464 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 01-02-2016 02-07-2020
258
Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού στο χώρο προσωρινής στέγασης
1.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 31-12-2015 02-07-2020
256
Προμήθεια βιβλίων και εντύπων (μπλόκ ταφής - εκταφής για τις ανάγκες Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου)
334 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 03-06-2016 02-07-2020
248
Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος και λοιπών υλικών για τη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας (2016)
9.880 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 15-04-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας Οδηγοί, Πεζοί
237
Προμήθεια ειδικού διαλύματος ADBLUE (2016)
3.571 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 14-07-2016 02-07-2020
234
Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοτυπικού χαρτιού και λοιπών υλικών γραφείου
23.531 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020
233
Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων ασφάλειας στα Δημοτικά Κτίρια της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας
14.373 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 12-12-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας
232
Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων ασφάλειας στα Δημοτικά Κτίρια της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
22.805 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 12-12-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
231
Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων ασφάλειας στα Δημοτικά Κτίρια της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα
14.999 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 12-12-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
223
Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων
71.451 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 24-11-2016 02-07-2020
220
Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (Πολυετής δράση)
59.591 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2015 21-12-2015 02-07-2020
218
Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος (2016 - 2017)
19.375 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 01-12-2016 02-07-2020 Οδηγοί, Πεζοί
215
Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας για τις Δημοτικές Ενότητες Γέρακα, Παλλήνης και Ανθούσας (2016)
46.066 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 29-12-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας
212
Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την επισκευή αντλιοστασίων
8.618 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 12-12-2016 02-07-2020
209
Προμήθεια & τοποθέτηση κλεμμένων καλωδίων στη Λ. Ανθούσης
8.937 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 23-11-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας
203
Προμήθεια ανταλλακτικών μεταλλικών κάδων απορριμμάτων (2016)
31.849 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 21-06-2016 02-07-2020
201
Ηλεκτροκίνητες σειρήνες Πολιτικής Προστασίας
17.856 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 05-12-2017 02-07-2020
191
Παροχή μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων (2016)
42.950 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 03-06-2016 02-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
187
Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού για τα έτη 2016 και 2017
6.625 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 26-04-2016 02-07-2020
184
Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθυρίδων για το Κοιμητήριο στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης (2016)
12.648 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 21-06-2016 02-07-2020
183
Προμήθεια συσσωρευτών αυτοκινήτων
11.733 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 21-06-2016 02-07-2020
176
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών
59.566 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 28-06-2016 02-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
175
Διάφορα υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων του Δήμου Παλλήνης (Πολυετής δράση)
12.125 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 26-02-2016 02-07-2020
174
Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος για το ΚΕΠ Δ.Ε. Παλλήνης.
620 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 21-06-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
173
Προμήθεια ψυκτών πόσιμου νερού
1.744 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 21-06-2016 02-07-2020
170
Προμήθεια εργαλείων καθαριότητας για το 2017
19.782 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 26-07-2017 02-07-2020
169
Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος και λοιπών υλικών για τη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης (2016)
29.840 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 15-04-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Οδηγοί
166
Προμήθεια ασύρματου χειριστηρίου αρπάγης
6.150 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 21-04-2016 02-07-2020
157
Προμήθεια υλικών αγωγών και παροχών ύδρευσης για την επισκευή δικτύων ύδρευσης του Δήμου Παλλήνης για το 2016
48.114 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 14-04-2016 02-07-2020
150
Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων και πολυμηχανημάτων (2016)
16.663 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 01-04-2016 02-07-2020
143
Προμήθεια εργαλείων χειρός πρασίνου (2016)
2.244 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020
140
Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων υλικών κτιρίων
2.998 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 10-03-2016 02-07-2020
126
Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών για τη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης
14.880 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 23-12-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Γονείς, Παιδιά
125
Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών για τη Δημοτική Ενότητα Γέρακα
14.694 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 23-12-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα Γονείς, Παιδιά
121
Προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων (Πολυετής δράση)
5.973 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 10-10-2016 02-07-2020
115
Προμήθεια ξύλινων καπακιών με πισσαρισμένες επιφάνειες (Πολυετής δράση)
9.536 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 21-10-2016 02-07-2020
112
Προμήθεια βενζινοκίνητων μηχανημάτων κήπου
5.584 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 25-05-2016 02-07-2020
111
Προμήθεια εργαλείων καθαριότητας (2016)
14.337 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 26-04-2016 02-07-2020
110
Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργική αναβάθμιση του αντλιοστασίου της οδού Κοραή στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα
9.424 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 14-09-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
97
Προμήθεια ανταλλακτικών μεταλλικών κάδων απορριμμάτων
22.608 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 10-05-2017 02-07-2020
86
Προμήθεια κλειδαριών για τα Δημοτικά Καταστήματα του Δήμου
3.583 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 03-11-2017 02-07-2020
82
Προμήθεια αλατιού για επείγουσες ανάγκες
7.979 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 04-01-2017 02-07-2020
76
Προμήθεια τοπογραφικού εξοπλισμού
14.880 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 10-10-2016 02-07-2020
74
Προμηθεια λοιπών αναλώσιμων υλικών κτιρίων για τη κάλυψη εκτάκτων αναγκών
7.800 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 25-07-2016 02-07-2020
72
Προμήθεια καρδιογράφου για τα Δημοτικά Ιατρεία
590 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 11-03-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
71
Προμήθεια αντλιών για τα αντλιοστάσια για τη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης (Πολυετής δράση)
30.587 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 21-03-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
68
Προμήθεια εσωτερικών πλαστικών κάδων συστήματος υπογείων κάδων απορριμμάτων
4.985 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 28-07-2017 02-07-2020
59
Προμήθεια αλατιού
8.016 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 30-10-2017 02-07-2020
53
Προμήθεια εφεδρικού συστήματος αντλιών για το αντλιοστάσιο Κοραή για τη Δημοτική Ενότητα Γέρακα
12.946 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 21-12-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
50
Προμήθεια πινακίδων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ονοματοθεσίας οδών κλπ για τη Δημοτική Ενότητα Γέρακα (2017)
72.528 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 14-07-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα Οδηγοί, Πεζοί
43
Προμήθεια αντλιών για τα αντλιοστάσια της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (Πολυετής δράση)
30.157 € Σε εξέλιξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 14-07-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
42
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών (πολυετής δαπάνη)
48.902 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 18-10-2017 02-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
38
Προμήθεια ηλεκτρικών εργαλείων για τις ανάγκες του Δημοτικού Κοιμητηρίου Γέρακα
3.399 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 05-12-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
14
Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού για το 2016 (Πολυετής δράση)
39.328 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 17-11-2016 02-07-2020
13
Προμήθεια πινακίδων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ονοματοθεσίας οδών κλπ για τη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας (2017)
39.968 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 06-10-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας Οδηγοί, Πεζοί
2
Υλικά για την επισκευή αντλιοστασίων
23.697 € Ολοκλήρωση Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 10-10-2017 02-07-2020