Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα για "Μελέτες"
( Δράσεις: 23 - Συνολικά: 4.549.085€ )
Κύριες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
509
Καταγραφή δεδομένων και προτάσεων για τον Στρατηγικό σχεδιασμό αναδάσωσης και αξιοποίησης ως χώρο Πρασίνου της έκτασης του Άλσους Πανοράματος
19.840 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2018 29-06-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
479
Πολεοδομική μελέτη - πράξη εφαρμογής του εκτός σχεδίου τμήματος εντός του οικισμού Βακαλόπουλου Πολεοδομικής Ενότητας 11 της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
44.520 € Σε εξέλιξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
478
Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας της Πολεοδομικής Ενότητας 10 Κάτω Χαρβάτι στα πλαίσια πολεοδομικής μελέτης
16.127 € Σε εξέλιξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 02-07-2020
457
Μελέτη κτηματογράφησης - πολεοδομική μελέτη επέκτασης - Π.E. εκτός σχεδίου περιοχών της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας (Πολυετής δράση)
2.832.669 € Έναρξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι, Περιφερειακό πρόγραμμα 2017 07-03-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
419
Μελέτη ένταξης στο σχέδιο της εκτός σχεδίου και εντός του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου περιοχής του Δήμου Γέρακα (Πολυετής δράση)
373.781 € Έναρξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 06-03-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
418
Στατική μελέτη και ανακατασκευή Δημοτικού καταστήματος Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
2.894 € Σε εξέλιξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 26-02-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
398
Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας - κτηματογράφηση - πολεοδόμηση πολεοδομικής ενότητας Πολεοδομικού Κέντρου Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης (συνεχιζόμενο έργο)
239.315 € Σε εξέλιξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 26-02-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
379
Μελέτη πράξης εφαρμογής πολεοδομικής ενότητας 2 Νότιας Έδρας της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
46.021 € Σε εξέλιξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
378
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του «Τμήματος Περιοχής Πολεοδομικής Ενότητας 1 - Ασυρμάτου» της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
9.073 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2015 29-12-2015 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
376
Ειδική τεχνική μελέτη Τμήματος Περιοχής «Πολεοδομικής Ενότητας 1 - Ασυρμάτου» της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
11.685 € Σε εξέλιξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 26-02-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
375
Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας περιοχής της πολεοδομικής ενότητας 2 Νότιας Έδρας της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
15.788 € Σε εξέλιξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
340
Τοπογραφικές μελέτες εσωτερικών δικτύων ακαθάρτων των Δημοτικών Ενοτήτων Παλλήνης, Ανθούσας και Γέρακα
92.863 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 04-08-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
339
Μελέτη πράξης εφαρμογής περιοχών Πολεοδομικής Ενότητας 1 Καραούζι - Πολεοδομικής Ενότητας Παπαχωράφι, Πολεοδομικής Ενότητας 9 Μάριζα & Πολεοδομικής Ενότητας 13 Νέα Παλλήνη (Πολυετής δαπάνη)
577.871 € Σε εξέλιξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 26-02-2016 02-07-2020
286
Μελέτη Πράξης Εφαρμογής στην Πολεοδομική Ενότητα 5: Κάτω Μπαλάνα της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
137.271 € Σε εξέλιξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
22
Υδραυλική μελέτη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της περιοχής Γαργητού ΙΙ της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα
17.215 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 21-04-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
Δευτερεύουσες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
629
Μελέτη έρευνας και αποτύπωσης των Πολεοδομικών Ενοτήτων Αγίου Νικολάου και Κάντζας
18.228 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2018 20-12-2018 02-07-2020
598
Μελέτη της υπηρεσίας χαρτογράφησης για την υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την διάνοιξη οδών προβλεπομένων από το γενικό πολεοδομικό σχέδιο Παλλήνης
24.336 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2018 20-12-2018 02-07-2020 Οδηγοί
406
Προμελέτη ομβρίων «Τμήματος περιοχής πολεοδομικής ενότητας 1 - Ασυρμάτου» της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
11.070 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 26-02-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
393
Σύνταξη φακέλου για αδειοδότηση Σταθμού Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) μικρής κλίμακας
12.152 € Σε εξέλιξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 02-12-2016 02-07-2020
331
Καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης στον κοινόχρηστο χώρο του Ο.Τ. 132 στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Συνεταιρισμού Δημοσίων Υπαλλήλων (ΟΣΔΥ)
10.416 € Σε εξέλιξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 18-10-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
307
Κατάρτιση σχεδίου με άξονα την ενεργειακή μετάβαση με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα
15.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 02-03-2016 02-07-2020
288
Γεωλογική μελέτη του «Τμήματος Περιοχής Πολεοδομικής Ενότητας 1 - Ασυρμάτου» της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
11.036 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
73
Στατική μελέτη και μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων κατασκευής ανοιγόμενου ενεργειακού στεγάστρου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης
9.920 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 21-04-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Αθλούμενοι