Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα για "Μελέτες"
( Δράσεις: 9 - Συνολικά: 216.668€ )
Κύριες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
479
Πολεοδομική μελέτη - πράξη εφαρμογής του εκτός σχεδίου τμήματος εντός του οικισμού Βακαλόπουλου Πολεοδομικής Ενότητας 11 της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
44.520 € Σε εξέλιξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης
418
Στατική μελέτη και ανακατασκευή Δημοτικού καταστήματος Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
2.894 € Σε εξέλιξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 26-02-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης
340
Τοπογραφικές μελέτες εσωτερικών δικτύων ακαθάρτων των Δημοτικών Ενοτήτων Παλλήνης, Ανθούσας και Γέρακα
92.863 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 04-08-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης
22
Υδραυλική μελέτη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της περιοχής Γαργητού ΙΙ της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα
17.215 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 21-04-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα
Δευτερεύουσες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
406
Προμελέτη ομβρίων «Τμήματος περιοχής πολεοδομικής ενότητας 1 - Ασυρμάτου» της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
11.070 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 26-02-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης
393
Σύνταξη φακέλου για αδειοδότηση Σταθμού Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) μικρής κλίμακας
12.152 € Σε εξέλιξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 02-12-2016 07-03-2021
307
Κατάρτιση σχεδίου με άξονα την ενεργειακή μετάβαση με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα
15.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 02-03-2016 07-03-2021
288
Γεωλογική μελέτη του «Τμήματος Περιοχής Πολεοδομικής Ενότητας 1 - Ασυρμάτου» της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
11.036 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης
73
Στατική μελέτη και μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων κατασκευής ανοιγόμενου ενεργειακού στεγάστρου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης
9.920 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 21-04-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης Αθλούμενοι