Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα για "Συντηρήσεις-επισκευές"
( Δράσεις: 74 - Συνολικά: 2.025.101€ )
Κύριες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
521
Εργασίες επισκευής μόνωσης συστήματος κλιματισμού στο κλειστό Γυμναστήριο (Γρηγόρης Λαμπράκης) στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης
13.975 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 20-07-2018 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης Αθλούμενοι
502
Επισκευή οχημάτων Δήμου (απορριμματοφόρων, φορτηγών κλπ) για το 2018
72.391 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 01-06-2018 07-03-2021
118
Συντηρήσεις παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα (2016)
24.021 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 24-11-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα Γονείς, Παιδιά
102
Συντήρηση παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης (2017)
24.205 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 31-10-2017 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης Παιδιά
101
Συντήρηση παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα (2017)
24.205 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 31-10-2017 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα Παιδιά
99
Συντήρηση παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας (2017)
9.682 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-10-2017 07-03-2021 Δ.Ε. Ανθούσας Γονείς, Παιδιά
61
Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών των κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης (2017)
24.207 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-10-2017 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης
21
Επισκευαστικές εργασίες στο 1ο Αθλητικό Κέντρο (Κλειστό Γυμναστήριο) Παλλήνης
21.874 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 18-10-2017 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης Αθλούμενοι
6
Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών των κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας (2017)
14.610 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-10-2017 07-03-2021 Δ.Ε. Ανθούσας
4
Επισκευή σε λακκούβες σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης για τα έτη 2017 και 2018
30.211 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 04-07-2017 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης Οδηγοί
3
Διάφορες επισκευαστικές εργασίες δημοτικών κτιρίων στη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας
11.966 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 03-11-2017 07-03-2021 Δ.Ε. Ανθούσας
Δευτερεύουσες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
626
Επισκευές πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας κ.λ.π. της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (2018)
9.897 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 27-11-2018 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα Οδηγοί, Πεζοί
602
Αποκατάσταση φθαρμένων πλακιδίων, κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Γέρακα
24.304 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 26-11-2018 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα
567
Επισκευή γενικού πίνακα φωτισμού του Ιατροπαιδαγωγικού Ινστιτούτου Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
4.960 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 13-11-2018 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης
543
Εργασίες ελαιοχρωματισμού για αποκατάσταση φθορών σε κοινόχρηστους χώρους
23.560 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 05-11-2018 07-03-2021
542
Επισκευή φρεατίων επί της οδού Λομβάρδου στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα (επείγουσα)
3.534 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 24-10-2018 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα
540
Αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων (2018)
1.619 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 04-12-2018 07-03-2021
535
Επισκευή μεταλλικών στηθαίων επί της οδού Αγίου Δημητρίου στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης
1.228 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 22-10-2018 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης
519
Επισκευή κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων
73.159 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 27-05-2018 07-03-2021
482
Συντήρηση πλυστικού μηχανήματος του Δήμου
1.045 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-05-2018 07-03-2021
467
Καθαρισμός υδατοδεξαμενών του Δήμου
6.496 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 19-03-2018 07-03-2021
463
Συντήρηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων και εγκατάσταση νέων
23.486 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 19-03-2018 07-03-2021 Αθλούμενοι
441
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων (2016) - Ομάδα Ε
44.043 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 22-03-2017 07-03-2021
439
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων (2015) - Ομάδα Ε
48.751 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 07-03-2021
438
Συντήρηση αυτοκινήτων, μηχανημάτων κ.λ.π. (2016) - Ομάδες Β, Γ, Ζ & Κ
226.250 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 30-12-2016 07-03-2021
430
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων (2015) - Ομάδες Α, Δ, ΣΤ & Η
141.706 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 07-03-2021
421
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων (2015) - Ομάδες Θ & Ι
32.977 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 07-03-2021
390
Συνδρομή συντήρησης των συστημάτων ασφαλείας του δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών του Δήμου
4.006 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-03-2017 07-03-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
389
Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού του Δήμου
4.618 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-03-2017 07-03-2021
364
Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (2015)
23.013 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα
363
Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (2016)
23.798 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 23-12-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα
362
Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης (2016)
23.798 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 23-12-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης
361
Επισκευή ηλεκτρολογικών κοινοχρήστων χώρων για τη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας (2015)
8.251 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Ανθούσας
360
Επισκευή ηλεκτρολογικών κοινοχρήστων χώρων για τη Δημοτική Ενότητα Γέρακα (2015)
16.900 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα
353
Επισκευή ηλεκτρολογικών κοινοχρήστων χώρων για τη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης (2015)
17.326 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης
334
Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων κήπου (2015)
6.208 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 07-03-2021
318
Συντήρηση και επισκευή εργαλείων (2016)
2.211 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 01-02-2016 07-03-2021
313
Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων κήπου (2017 - 2018)
8.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-12-2017 07-03-2021
310
Συντήρηση και επισκευή ιατρικών μηχανημάτων για τα Δημοτικά Ιατρεία της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (2016)
471 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 12-12-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα
293
Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των Δημοτικών κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας (2015)
23.013 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Ανθούσας
292
Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των Δημοτικών κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης (2015)
23.013 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης
276
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών Κοινοχρήστων χώρων για τη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης (2016)
24.207 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 10-10-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης
240
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών κοινοχρήστων χώρων για τη Δημοτική Ενότητα Γέρακα (2016)
24.207 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 10-10-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα
239
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας (2016)
14.610 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 10-10-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Ανθούσας
235
Συντήρηση και επισκευή ιατρικών μηχανημάτων για τα Δημοτικά Ιατρεία της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης (2016)
564 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 12-12-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης
217
Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων κήπου (2016 - 2017)
7.992 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 12-12-2016 07-03-2021
216
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων (2015) - Ομάδες Β, Γ, Ζ & Κ
250.312 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 07-03-2021
192
Συντήρηση των Δημοτικών Κοιμητηρίων στις Δημοτικές Ενότητες Παλλήνης και Γέρακα (πολυετής δράση)
68.658 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 29-09-2016 07-03-2021
172
Επισκευή οχημάτων Δήμου για το 2017
74.366 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-11-2017 07-03-2021
159
Συντήρηση αυτοκινήτων, μηχανημάτων κ.λ.π. (2016) - Ομάδες Θ & Ι
51.200 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 30-12-2016 07-03-2021
152
Διάφορες επισκευαστικές εργασίες δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.Παλλήνης
18.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 26-02-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης
137
Διάφορες επισκευαστικές εργασίες δημοτικών κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης (Πολυετής δράση)
25.050 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης
132
Επισκευές πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας κ.λ.π. της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (2016)
9.667 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 27-07-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα Οδηγοί, Πεζοί
127
Επισκευή τμήματος περίφραξης αμαξοστασίου
2.887 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 29-09-2016 07-03-2021
122
Αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων (2016)
486 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 10-10-2016 07-03-2021
119
Συντηρήσεις παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης (2016)
24.268 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 24-11-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης Γονείς, Παιδιά
117
Συντηρήσεις παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας (2016)
9.662 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 24-11-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Ανθούσας Γονείς, Παιδιά
114
Αποκατάσταση καθίζησης οδοστρώματος στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα
9.091 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 07-06-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα Οδηγοί, Πεζοί
109
Συντήρηση - Τεχνική υποστήριξη Ηλεκτρονικών υπολογιστών, Δικτύου και περιφερειακών συσκευών, Εκτυπωτών (2016)
4.915 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 08-04-2016 07-03-2021
107
Επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 2296
568 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 08-07-2016 07-03-2021
98
Εργασίες αναβάθμισης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο Δημαρχείο Γέρακα
24.056 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 15-09-2017 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα
96
Συντήρηση και επισκευή εργαλείων ύδρευσης (Πολυετής δράση)
2.976 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 22-12-2016 07-03-2021
88
Συντήρηση και επισκευή ιατρικών μηχανημάτων για τα Δημοτικά Ιατρεία της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
136 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 22-09-2017 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης
87
Συντήρηση και επισκευή βλαβών φωτιστικών σωμάτων στη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας (Πολυετής δράση)
27.230 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Ανθούσας
78
Συντήρηση συστήματος τοποθετημένων υπόγειων κάδων απορριμμάτων
2.907 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-07-2017 07-03-2021
75
Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών, δικτύου, περιφερειακών συσκευών - εκτυπωτών και μηχανών καταμέτρησης χρημάτων (Πολυετής δράση)
9.665 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 20-04-2016 07-03-2021
69
Συντήρηση ηλεκτρονικών παλλόμενων σημάτων πεζοδιαβάσεων
13.690 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 13-11-2017 07-03-2021 Οδηγοί, Πεζοί
62
Αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων (2017)
511 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-11-2017 07-03-2021
60
Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών των κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (2017)
24.207 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-10-2017 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα
40
Διάφορες επισκευαστικές εργασίες για τα δημοτικά κτίρια της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης (2017)
23.280 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 05-12-2017 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης
31
Υπηρεσίες επισκευής ανελκυστήρων
1.205 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 07-04-2016 07-03-2021
28
Επισκευές απορριμματοφόρων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων του Δήμου (2016)
60.391 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 26-04-2016 07-03-2021
27
Επισκευή σε λακκούβες σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας για το 2016
46.837 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 15-07-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Ανθούσας Οδηγοί
25
Επισκευή σε λακκούβες σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης για το 2016
44.346 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 15-07-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης Οδηγοί