Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα για "Συντηρήσεις-επισκευές"
( Δράσεις: 164 - Συνολικά: 10.068.161€ )
Κύριες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
746
Επισκευή και μετατροπή φωτιστικών παλαιάς τεχνολογίας σε φωτιστικά τεχνολογίας LED (2019 - 2020)
24.552 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 27-12-2019 02-07-2020
524
Συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων για τα έτη 2018 και 2019
728.325 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 04-06-2018 02-07-2020
521
Εργασίες επισκευής μόνωσης συστήματος κλιματισμού στο κλειστό Γυμναστήριο (Γρηγόρης Λαμπράκης) στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης
13.975 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 20-07-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Αθλούμενοι
520
Επισκευή και μετατροπή φωτιστικών παλαιάς τεχνολογίας σε φωτιστικά τεχνολογίας LED
57.970 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 27-05-2018 02-07-2020
511
Ανακατασκευή και πιστοποίηση παιδικών χαρών στις Δημοτικές Ενότητες Παλλήνης και Γέρακα
1.827.779 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Περιφερειακό πρόγραμμα 2018 06-07-2018 02-07-2020 Γονείς, Παιδιά
505
Επισκευή σε λακκούβες σε περιοχές του Δήμου για τα έτη 2018 και 2019
88.427 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή ΣΑΤΑ 2018 14-06-2018 02-07-2020 Οδηγοί
502
Επισκευή οχημάτων Δήμου (απορριμματοφόρων, φορτηγών κλπ) για το 2018
72.391 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 01-06-2018 02-07-2020
494
Συντήρηση οδών εντός και εκτός σχεδίου στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα για το 2018
665.877 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή ΣΑΤΑ 2018 25-04-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα Οδηγοί
323
Συντήρηση οδών εντός και εκτός σχεδίου στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης (Πολυετής δράση).
1.787.872 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι, ΣΑΤΑ 2017 04-07-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Οδηγοί, Πεζοί
299
Συντήρηση οδών εντός και εκτός σχεδίου στη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας για το 2017
367.407 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή 2017 27-12-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας Οδηγοί
266
Συντήρηση και επισκευή βλαβών φωτιστικών σωμάτων στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα (Πολυετής δράση)
87.989 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
252
Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης για τη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης (Πολυετής δράση)
39.060 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 12-12-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
251
Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης για τη Δημοτική Ενότητα Γέρακα (Πολυετής δράση)
46.500 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 12-12-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
243
Επισκευή σε λακκούβες σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα για τα έτη 2017 και 2018
28.502 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 07-05-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα Οδηγοί
118
Συντηρήσεις παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα (2016)
24.021 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 24-11-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα Γονείς, Παιδιά
102
Συντήρηση παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης (2017)
24.205 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 31-10-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Παιδιά
101
Συντήρηση παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα (2017)
24.205 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 31-10-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα Παιδιά
99
Συντήρηση παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας (2017)
9.682 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-10-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας Γονείς, Παιδιά
89
Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης (2017)
23.798 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 27-12-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
61
Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών των κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης (2017)
24.207 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-10-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
41
Διάφορες επισκευαστικές εργασίες για τα δημοτικά κτίρια της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (Πολυετής δράση)
40.713 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 29-09-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
21
Επισκευαστικές εργασίες στο 1ο Αθλητικό Κέντρο (Κλειστό Γυμναστήριο) Παλλήνης
21.874 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 18-10-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Αθλούμενοι
6
Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών των κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας (2017)
14.610 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-10-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας
4
Επισκευή σε λακκούβες σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης για τα έτη 2017 και 2018
30.211 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 04-07-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Οδηγοί
3
Διάφορες επισκευαστικές εργασίες δημοτικών κτιρίων στη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας
11.966 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 03-11-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας
Δευτερεύουσες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
793
Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού αμαξοστασίου
3.968 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 23-04-2020 02-07-2020
791
Συντήρηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων (2020)
23.657 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 27-04-2020 02-07-2020 Αθλούμενοι
788
Επισκευή φρεατίων αποχέτευσης σε περιοχές του Δήμου
23.994 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 27-04-2020 02-07-2020
785
Συντηρήσεις οριζόντιας σήμανσης σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου του Δήμου
74.400 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 27-04-2020 02-07-2020 Οδηγοί, Πεζοί
783
Συντήρηση ηλεκτρονικών παλλόμενων σημάτων πεζοδιαβάσεων (2020)
27.999 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 23-04-2020 02-07-2020 Οδηγοί, Πεζοί
782
Επισκευή πινακίδων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ονοματοθεσίας οδών κ.λ.π. (2020)
14.998 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 23-04-2020 02-07-2020 Οδηγοί, Πεζοί
777
Επείγουσες εργασίες για αποκατάσταση οδοστρώματος στο Γέρακα
7.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 13-03-2020 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα Οδηγοί, Πεζοί
775
Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (2019 - 2020)
23.956 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 27-12-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
774
Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης (2019 - 2020)
23.956 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 27-12-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
769
Επισκευή πινακίδων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ονοματοθεσίας οδών κ.λ.π. (2019 - 2020)
4.989 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 11-12-2019 02-07-2020 Οδηγοί, Πεζοί
768
Διάφορες επισκευαστικές εργασίες για τα δημοτικά κτίρια της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (2019 - 2020)
24.262 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 27-12-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
767
Διάφορες επισκευαστικές εργασίες για τα δημοτικά κτίρια της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης (2019 - 2020)
24.262 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 27-12-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
766
Συντήρηση των Δημοτικών Κοιμητηρίων (2019 - 2020)
23.977 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 28-12-2019 02-07-2020
765
Συντήρηση συστήματος τοποθετημένων υπόγειων κάδων απορριμμάτων (2019 - 2020)
24.800 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 31-12-2019 02-07-2020
764
Επισκευή και συντήρηση κάδων απορριμάτων (2019 - 2020)
24.800 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 30-12-2019 02-07-2020
762
Επισκευή κεντρικών μονάδων θέρμανσης - ψύξης Δημοτικού Καταστήματος Γέρακα
10.825 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 27-12-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
758
Συντήρηση παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας (2019 - 2020)
5.783 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 28-12-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας Παιδιά
757
Συντήρηση παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα (2019 - 2020)
24.057 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 28-12-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα Παιδιά
756
Συντήρηση παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης (2019 - 2020)
20.356 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 28-12-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Παιδιά
755
Περιφράξεις παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας (2019 - 2020)
5.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 28-12-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας Παιδιά
754
Περιφράξεις παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης (2019 - 2020)
25.800 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 28-12-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Παιδιά
753
Περιφράξεις παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα (2019 - 2020)
24.800 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 28-12-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα Παιδιά
743
Συντήρηση και επισκευή εργαλείων ύδρευσης (2019 - 2020)
4.236 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 11-12-2019 02-07-2020
741
Συντήρηση ηλεκτρονικών παλλόμενων σημάτων πεζοδιαβάσεων (2019)
13.993 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 11-12-2019 02-07-2020 Πεζοί
739
Συντήρηση συστήματος πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης στο κτίριο του Δημαρχείου
19.803 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 09-12-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
736
Εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο Δημοτικό Κατάστημα
5.900 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 10-12-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
735
Προμήθεια, συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων κήπου (2019 - 2020)
19.944 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 05-12-2019 02-07-2020
734
Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών των κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης (2019 - 2020)
24.707 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 14-12-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
733
Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών των κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (2019 - 2020)
48.415 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 14-12-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
732
Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών των κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας (2019 - 2020)
14.610 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 10-12-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας
719
Αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων (2019)
3.770 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 12-11-2019 02-07-2020
718
Συντήρηση και επισκευή βλαβών φωτιστικών σωμάτων στη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας (2019 - 2020)
24.800 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 04-11-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας
714
Συντήρηση και επισκευή βλαβών φωτιστικών σωμάτων στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης (2019 - 2020)
24.800 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 01-11-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
713
Συντήρηση μονάδων εξοπλισμού ασύρματης επικοινωνίας (Πολυετής δράση)
4.948 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 22-11-2019 02-07-2020
707
Επισκευή διαφόρων σιδηροκατασκευών σε σημεία του Δήμου (2019 - 2020)
24.800 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 15-10-2019 02-07-2020
696
Επισκευή ηλεκτρολογικών πινάκων αντλιοστασίου Ξενοφώντος της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα
23.560 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 23-07-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
694
Αποκατάσταση φθαρμένων πλακιδίων σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης (2019)
12.148 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 22-07-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
677
Επισκευή και συντήρηση σιντριβανιών (2019 - 2020)
17.220 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 07-06-2019 02-07-2020
654
Συντήρηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων (2019)
24.304 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 19-03-2019 02-07-2020 Αθλούμενοι
649
Συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων διαφόρων οδών Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης (2019 - 2020)
47.956 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 04-03-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Πεζοί
634
Εργασίες επένδυσης εξωτερικού μαντρότοιχου για τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
24.440 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 24-12-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
631
Επισκευή και συντήρηση σιντριβανιών
9.932 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 12-12-2018 02-07-2020
630
Αναβαθμίσεις και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αθλητικών εγκαταστάσεων της Δ.Ε. Γέρακα (2018 - 2019)
641.216 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 10-07-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα Αθλούμενοι
628
Συντήρηση και επισκευή συναγερμού σε κτίρια υπηρεσιών του Δήμου
2.951 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 22-12-2018 02-07-2020
626
Επισκευές πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας κ.λ.π. της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (2018)
9.897 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 27-11-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα Οδηγοί, Πεζοί
605
Συντήρηση και επισκευή βλαβών φωτιστικών σωμάτων στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης (2018 - 2019)
23.171 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 17-12-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
604
Συντήρηση και επισκευή βλαβών φωτιστικών σωμάτων στη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας (2018 - 2019)
14.843 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 14-12-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας
602
Αποκατάσταση φθαρμένων πλακιδίων, κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Γέρακα
24.304 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 26-11-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
595
Διάφορες επισκευαστικές εργασίες δημοτικών κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας (2018 - 2019)
9.700 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 22-12-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας
594
Διάφορες επισκευαστικές εργασίες για τα δημοτικά κτίρια της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης (2018 - 2019)
24.056 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 22-12-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
593
Διάφορες επισκευαστικές εργασίες για τα δημοτικά κτίρια της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (2018 - 2019)
24.053 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 22-12-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
592
Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας (2018 - 2019)
7.595 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 22-12-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας
591
Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης (2018 - 2019)
23.955 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 22-12-2018 02-07-2020
590
Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (2018 - 2019)
23.955 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 22-12-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
587
Συντήρηση των Δημοτικών Κοιμητηρίων (2018 - 2019)
23.979 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 22-12-2018 02-07-2020
585
Συντήρηση παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας (2018 - 2019)
4.850 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 27-12-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας Παιδιά
584
Συντήρηση παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα (2018 - 2019)
24.056 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 27-12-2018 02-07-2020 Παιδιά
583
Συντήρηση παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης (2018 - 2019)
14.549 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 27-12-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Παιδιά
582
Συντήρηση και αναβάθμιση αντλιοστασίων στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα (2018 - 2019)
18.126 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 28-12-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
580
Περιφράξεις παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης (2018 - 2019)
23.967 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 28-12-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Παιδιά
579
Περιφράξεις παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα (2018 - 2019)
23.859 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 28-12-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα Παιδιά
572
Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων κήπου (2018 - 2019)
7.750 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 13-11-2018 02-07-2020
567
Επισκευή γενικού πίνακα φωτισμού του Ιατροπαιδαγωγικού Ινστιτούτου Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
4.960 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 13-11-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
563
Συντήρηση και αναβάθμιση αντλιοστασίων στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα (2018)
24.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 31-10-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
544
Συντήρηση και επισκευή εργαλείων ύδρευσης (2018 - 2019)
4.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 23-10-2018 02-07-2020
543
Εργασίες ελαιοχρωματισμού για αποκατάσταση φθορών σε κοινόχρηστους χώρους
23.560 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 05-11-2018 02-07-2020
542
Επισκευή φρεατίων επί της οδού Λομβάρδου στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα (επείγουσα)
3.534 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 24-10-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
540
Αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων (2018)
1.619 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 04-12-2018 02-07-2020
538
Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών των κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας (2018)
14.610 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 23-11-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας
537
Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών των κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης (2018)
24.207 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 23-11-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
536
Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών των κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (2018)
24.207 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 23-11-2018 02-07-2020
535
Επισκευή μεταλλικών στηθαίων επί της οδού Αγίου Δημητρίου στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης
1.228 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 22-10-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
529
Επισκευή και συντήρηση των υδατοδεξαμενών του Δήμου
17.751 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 15-10-2018 02-07-2020
519
Επισκευή κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων
73.159 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 27-05-2018 02-07-2020
488
Έλεγχος και συντήρηση αντλιοστασίων της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης (2018 - 2019)
20.088 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 25-04-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
482
Συντήρηση πλυστικού μηχανήματος του Δήμου
1.045 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 08-05-2018 02-07-2020
477
Επισκευή σε λακκούβες περιοχών του Δήμου Παλλήνης έτους 2014
1.679 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 26-02-2016 02-07-2020 Οδηγοί
467
Καθαρισμός υδατοδεξαμενών του Δήμου
6.496 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 19-03-2018 02-07-2020
463
Συντήρηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων και εγκατάσταση νέων
23.486 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 19-03-2018 02-07-2020 Αθλούμενοι
441
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων (2016) - Ομάδα Ε
44.043 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 22-03-2017 02-07-2020
439
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων (2015) - Ομάδα Ε
48.751 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020
438
Συντήρηση αυτοκινήτων, μηχανημάτων κ.λ.π. (2016) - Ομάδες Β, Γ, Ζ & Κ
226.250 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 30-12-2016 02-07-2020
430
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων (2015) - Ομάδες Α, Δ, ΣΤ & Η
141.706 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020
421
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων (2015) - Ομάδες Θ & Ι
32.977 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020
390
Συνδρομή συντήρησης των συστημάτων ασφαλείας του δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών του Δήμου
4.006 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-03-2017 02-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
389
Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού του Δήμου
4.618 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-03-2017 02-07-2020
364
Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (2015)
23.013 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
363
Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (2016)
23.798 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 23-12-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
362
Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης (2016)
23.798 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 23-12-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
361
Επισκευή ηλεκτρολογικών κοινοχρήστων χώρων για τη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας (2015)
8.251 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας
360
Επισκευή ηλεκτρολογικών κοινοχρήστων χώρων για τη Δημοτική Ενότητα Γέρακα (2015)
16.900 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
353
Επισκευή ηλεκτρολογικών κοινοχρήστων χώρων για τη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης (2015)
17.326 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
351
Συντήρηση αυτοκινήτων, μηχανημάτων, κλπ (2016) - Ομάδες Α, Δ, ΣΤ & Η
128.937 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 30-12-2016 02-07-2020
337
Επισκευή σε λακκούβες σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης για το 2015
9.502 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Οδηγοί
334
Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων κήπου (2015)
6.208 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020
332
Επισκευή σε λακκούβες περιοχών της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα για το 2015
25.122 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 01-02-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα Οδηγοί
318
Συντήρηση και επισκευή εργαλείων (2016)
2.211 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 01-02-2016 02-07-2020
313
Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων κήπου (2017 - 2018)
8.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 11-12-2017 02-07-2020
310
Συντήρηση και επισκευή ιατρικών μηχανημάτων για τα Δημοτικά Ιατρεία της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (2016)
471 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 12-12-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
293
Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των Δημοτικών κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας (2015)
23.013 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας
292
Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των Δημοτικών κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης (2015)
23.013 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
276
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών Κοινοχρήστων χώρων για τη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης (2016)
24.207 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 10-10-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
253
Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης για τη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας (Πολυετής δράση)
14.415 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 12-12-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας
240
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών κοινοχρήστων χώρων για τη Δημοτική Ενότητα Γέρακα (2016)
24.207 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 10-10-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
239
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας (2016)
14.610 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 10-10-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας
235
Συντήρηση και επισκευή ιατρικών μηχανημάτων για τα Δημοτικά Ιατρεία της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης (2016)
564 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 12-12-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
217
Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων κήπου (2016 - 2017)
7.992 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 12-12-2016 02-07-2020
216
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων (2015) - Ομάδες Β, Γ, Ζ & Κ
250.312 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020
192
Συντήρηση των Δημοτικών Κοιμητηρίων στις Δημοτικές Ενότητες Παλλήνης και Γέρακα (πολυετής δράση)
68.658 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 29-09-2016 02-07-2020
178
Επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων Πολεοδομίας
36.453 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 15-06-2016 02-07-2020
172
Επισκευή οχημάτων Δήμου για το 2017
74.366 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-11-2017 02-07-2020
159
Συντήρηση αυτοκινήτων, μηχανημάτων κ.λ.π. (2016) - Ομάδες Θ & Ι
51.200 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 30-12-2016 02-07-2020
152
Διάφορες επισκευαστικές εργασίες δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.Παλλήνης
18.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 26-02-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
137
Διάφορες επισκευαστικές εργασίες δημοτικών κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης (Πολυετής δράση)
25.050 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
132
Επισκευές πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας κ.λ.π. της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (2016)
9.667 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 27-07-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα Οδηγοί, Πεζοί
127
Επισκευή τμήματος περίφραξης αμαξοστασίου
2.887 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 29-09-2016 02-07-2020
122
Αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων (2016)
486 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 10-10-2016 02-07-2020
119
Συντηρήσεις παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης (2016)
24.268 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 24-11-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Γονείς, Παιδιά
117
Συντηρήσεις παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας (2016)
9.662 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 24-11-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας Γονείς, Παιδιά
114
Αποκατάσταση καθίζησης οδοστρώματος στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα
9.091 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 07-06-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα Οδηγοί, Πεζοί
109
Συντήρηση - Τεχνική υποστήριξη Ηλεκτρονικών υπολογιστών, Δικτύου και περιφερειακών συσκευών, Εκτυπωτών (2016)
4.915 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 08-04-2016 02-07-2020
107
Επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 2296
568 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 08-07-2016 02-07-2020
98
Εργασίες αναβάθμισης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο Δημαρχείο Γέρακα
24.056 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 15-09-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
96
Συντήρηση και επισκευή εργαλείων ύδρευσης (Πολυετής δράση)
2.976 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 22-12-2016 02-07-2020
90
Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (2017)
23.798 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 27-12-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
88
Συντήρηση και επισκευή ιατρικών μηχανημάτων για τα Δημοτικά Ιατρεία της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
136 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 22-09-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
87
Συντήρηση και επισκευή βλαβών φωτιστικών σωμάτων στη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας (Πολυετής δράση)
27.230 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας
78
Συντήρηση συστήματος τοποθετημένων υπόγειων κάδων απορριμμάτων
2.907 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 28-07-2017 02-07-2020
75
Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών, δικτύου, περιφερειακών συσκευών - εκτυπωτών και μηχανών καταμέτρησης χρημάτων (Πολυετής δράση)
9.665 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 20-04-2016 02-07-2020
69
Συντήρηση ηλεκτρονικών παλλόμενων σημάτων πεζοδιαβάσεων
13.690 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 13-11-2017 02-07-2020 Οδηγοί, Πεζοί
62
Αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων (2017)
511 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 21-11-2017 02-07-2020
60
Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών των κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (2017)
24.207 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 30-10-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
40
Διάφορες επισκευαστικές εργασίες για τα δημοτικά κτίρια της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης (2017)
23.280 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 05-12-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
39
Συντήρηση, επισκευή και τεχνική υποστήριξη φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (πολυετής δράση)
21.300 € Σε εξέλιξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 05-12-2017 02-07-2020
31
Υπηρεσίες επισκευής ανελκυστήρων
1.205 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 07-04-2016 02-07-2020
28
Επισκευές απορριμματοφόρων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων του Δήμου (2016)
60.391 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 26-04-2016 02-07-2020
27
Επισκευή σε λακκούβες σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας για το 2016
46.837 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 15-07-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας Οδηγοί
26
Επισκευή σε λακκούβες σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα για το 2016
38.896 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 15-07-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα Οδηγοί
25
Επισκευή σε λακκούβες σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης για το 2016
44.346 € Ολοκλήρωση Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 15-07-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Οδηγοί