Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα για "Υπηρεσίες"
( Δράσεις: 94 - Συνολικά: 2.416.396€ )
Κύριες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
523
Υπηρεσίες συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Παλλήνης
64.728 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 07-08-2018 07-03-2021 Επιβάτες ΜΜΜ, Οδηγοί, Πεζοί
371
Συντήρηση πρασίνου σε χώρους του Δήμου Παλλήνης (2015)
77.820 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 01-02-2016 07-03-2021
282
Επιχορήγηση Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης έτους 2016
200.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 18-03-2016 07-03-2021 Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
281
Χρηματοδότηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού - Πολιτισμού - Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης έτους 2016
346.580 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 15-04-2016 07-03-2021 Αθλούμενοι, Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
188
Σίτιση μαθητών ειδικών σχολείων για το σχολικό έτος 2016 - 2017
257.724 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 07-03-2016 07-03-2021 Μαθητές, Παιδιά
163
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αδέσποτων ζώων (2016)
55.080 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-06-2016 07-03-2021
85
Ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και εξυπηρέτησης πολιτών
65.900 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 07-03-2021
79
Κλάδεμα υψίκορμων δένδρων στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης (2017 - 2018)
23.882 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 11-12-2017 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης
54
Αποψίλωση χώρων του Δήμου για πυροπροστασία (2017)
37.436 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 10-04-2017 07-03-2021
12
Ψηφιακή αποτύπωση δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα
23.808 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 15-09-2017 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα
10
Ανάπτυξη διαδικτυακής δημοτικής πλατφόρμας ανακύκλωσης για το 2016 (πολυετής δράση)
23.932 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 29-09-2016 07-03-2021
Δευτερεύουσες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
558
Έλεγχος δόμησης για την ανέγερση του Κτιρίου Διοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας
372 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 26-09-2018 07-03-2021 Δ.Ε. Ανθούσας
517
Παροχή συμβουλών και γνωμοδότησης για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας του κόμβου Τρικάλων και Έβρου της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα
4.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 19-07-2018 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα Οδηγοί, Πεζοί
495
Επιμόρφωση υπαλλήλων του Δήμου με συμμετοχή σε σεμινάριο για τις δημόσιες συμβάσεις
600 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 24-05-2018 07-03-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
490
Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού του Δήμου (2015)
3.211 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 07-03-2021
469
Επιμόρφωση υπαλλήλου του Δήμου με συμμετοχή σε σεμινάριο για τις ηλεκτρονικές πληρωμές
190 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 04-04-2018 07-03-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
458
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιολόγηση της πρότασης πολεοδόμησης ως ΠΟΑΠΔ, της έκτασης του κτήματος Καμπά στην Κάντζα Αττικής του Δήμου Παλλήνης (Πολυετής δράση)
11.780 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης
456
Κλάδεμα υψίκορμων δένδρων στη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας (2017 - 2018)
13.905 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 11-12-2017 07-03-2021 Δ.Ε. Ανθούσας
455
Κλάδεμα υψίκορμων δένδρων στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα (2017 - 2018)
23.882 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 11-12-2017 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα
454
Ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής «Ασύρματος» τμήματος Π.Ε 1 της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου
182 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 21-06-2017 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης
449
Προώθηση και εναρμόνιση των μελετών των Πολεοδομικών Ενοτήτων 6 Μιχαληνός και της Πολεοδομικής Ενότητας 2 Λόφος Λεβίδη στα νέα δεδομένα και στο ισχύον νομικό πλαίσιο
20.088 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 07-03-2021
437
Δημοσιεύσεις για το 2016
1.009 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 26-02-2016 07-03-2021
436
Υπηρεσίες οργάνωσης χωρικών δεδομένων του Δήμου με χρήση GIS
12.896 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 12-12-2016 07-03-2021
429
Δημοσιεύσεις για το 2017
6.481 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 17-02-2017 07-03-2021
428
Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2015)
65.006 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 07-03-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
422
Υπηρεσία αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης (2015)
18.930 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 07-03-2021
420
Εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων (2016)
5.092 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 07-03-2021
416
Ανακατασκευή χώρων υγιεινής 2ου δημοτικού σχολείου Δημοτικής Ενότητας Γέρακα
23 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 01-02-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα Μαθητές, Παιδιά
415
Υπηρεσία παρακολούθησης πόσιμου νερού (2015)
2.854 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 07-03-2021
414
Ανάρτηση των οριογραμμών του ρέματος Λεονταρίου «Μιχαληνού» και των ρεμάτων Μαριζάς - Παπαχωραφίου του Δήμου Παλλήνης
376 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 01-04-2016 07-03-2021
412
Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα υποστήριξης ενεργειακής αποδοτικότητας (2015)
5.754 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 31-12-2015 07-03-2021
409
Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού υπηρεσιών του Δήμου (2016)
19.815 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 24-11-2016 07-03-2021
403
Εργασίες απομάκρυνσης και διάθεσης φυτικών υπολειμμάτων (2016)
19.999 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 07-03-2021
397
Υπηρεσία διαχείρισης των εχθρών των φοινικοειδών (2015)
2.707 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 07-03-2021
395
Διαμόρφωση χώρου για εγκατάσταση αιθουσών νηπιαγωγείου στο οικοδομικό τετράγωνο 831 της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα
8 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 26-02-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα Παιδιά
394
Αποκατάσταση βλαβών Δημοτικού Καταστήματος και διαμόρφωση προσωρινής μετεγκατάστασης υπηρεσιών
72.308 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 31-12-2015 07-03-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
392
Υπηρεσίες εκκένωσης βόθρων (2014)
1.455 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 07-03-2021
388
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αδέσποτων ζώων (2015)
53.558 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 07-03-2021
380
Επιμόρφωση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σε θέματα εσόδων των Δήμων και είσπραξής τους.
1.500 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 12-10-2016 07-03-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
372
Υπηρεσία συντήρησης ανελκυστήρων (2015)
1.292 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 26-02-2016 07-03-2021
369
Τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου (2015)
7.270 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 07-03-2021
365
Καταγραφή και καταμέτρηση απομακρυσμένων και αφανών μετρητών ύδρευσης (2015)
6.966 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 07-03-2021
359
Είσπραξη εσόδων μέσω Τραπεζών
600 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 29-11-2016 07-03-2021
358
Κατεδάφιση ρυμοτομούμενου κτίσματος επί της οδού Αριστείδου στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα
5.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 31-12-2015 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα
355
Φύλαξη προσωρινών εγκαταστάσεων (2016 - 2017)
3.013 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 15-12-2016 07-03-2021
354
Σύνταξη φακέλου και έλεγχος των οργάνων παιδικών χαρών για πιστοποίηση
22.786 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 07-03-2021 Γονείς, Παιδιά
345
Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ενεργειακού αποτυπώματος του Δήμου Παλλήνης
14.170 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 01-02-2016 07-03-2021
344
Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κοινωνικών δομών και ωφελούμενων από αυτές
23.684 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 12-12-2016 07-03-2021
343
Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων (2016)
11.780 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 15-11-2016 07-03-2021
342
Αποτύπωση αναγκών συντήρησης, αναβάθμισης και παρεμβάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας στις αθλητικές εγκαταστάσεις στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα
18.120 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 27-07-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα Αθλούμενοι
320
Διενέργεια Τοπογραφικών Μετρήσεων (2016)
8.928 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 14-07-2016 07-03-2021
319
Υπηρεσία τεχνικού συμβούλου για την επικαιροποίηση μελετών κτιρίου Διοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών στη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας
9.622 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 25-07-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Ανθούσας
315
Παραγωγή, εκτύπωση, εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου προς τους οφειλέτες του, αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου, αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών (courier) (2016)
73.747 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 09-03-2016 07-03-2021
311
Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (2017 - 2018)
21.725 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 05-12-2017 07-03-2021
308
Μίσθωση μηχανήματος μηχανικού εκσκαφέα τύπου γκρέϊντερ
4.216 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 13-11-2017 07-03-2021
305
Κλάδεμα υψίκορμων δέντρων Παλλήνης (2015)
23.589 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 07-03-2021
304
Κλάδεμα υψίκορμων δέντρων Γέρακα (2015)
23.834 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα
303
Κλάδεμα υψίκορμων δέντρων Ανθούσας (2015)
23.808 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Ανθούσας
301
Πιστοποίηση παιδικών χαρών (2016)
36.644 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 01-02-2016 07-03-2021 Γονείς, Παιδιά
295
Μίσθωση χώρου για την προσωρινή μετεγκατάσταση υπηρεσιών
1.500 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 31-12-2015 07-03-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
287
Ενημέρωση και συμπλήρωση πινάκων επικείμενων για την περιοχή Άνω Μπαλάνα (Πολεοδομική ενότητα 4) της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
12.098 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης
285
Συντήρησης εφαρμογής οικονομικών δεικτών (2015)
886 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 07-03-2021
279
Υπηρεσίες για την προώθηση και εναρμόνιση των μελετών των πολεοδομικών ενοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
20.088 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης
270
Επιχειρησιακό σχέδιο εναλλακτικής τοπικής διαχείρισης & αξιοποίησης των παραγόμενων οργανικών αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Παλλήνης (Προγραμματική σύμβαση με ΕΚΠΑ)
5.535 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 07-04-2016 07-03-2021
269
Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για εγγραφές στο Εθνικό Κτηματολόγιο (2016)
4.797 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 01-04-2016 07-03-2021
262
Καταγραφή και καταμέτρηση απομακρυσμένων και αφανών μετρητών ύδρευσης (2016)
23.026 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 23-05-2016 07-03-2021
261
Ενοικίαση θυρίδων Δήμου (2016)
57 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 08-04-2016 07-03-2021
259
Καταπολέμηση της βαμβακάδας Marchallina hellenica
15.210 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 04-01-2016 07-03-2021
250
Υπηρεσίες ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2012 του Δήμου Παλλήνης
14.260 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 07-03-2021
247
Υπηρεσίες ασφαλείας Δημοτικού Καταστήματος (2015)
1.328 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 01-04-2016 07-03-2021
245
Καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων στην ΑΕΠΙ (Ελληνική Εταιρεία Πνευματικής Ιδιοκτησίας Α.Ε.)
141 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 22-03-2016 07-03-2021
221
Υπηρεσίες ασφαλείας Δημοτικού Καταστήματος (2016 - 2017)
1.339 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 12-12-2016 07-03-2021
219
Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων (2016 - 2017)
102.583 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 17-11-2016 07-03-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
194
Μεταφορά προκατασκευασμένων αιθουσών για Κοιμητήριο της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα
1.924 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία 2016 29-09-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα
186
Εργασίες καθαίρεσης υλικών προσβληθέντων από πυρκαγιά
22.140 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 02-03-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα
182
Κλάδεμα υψίκορμων δέντρων για τη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας (2016 - 2017)
13.980 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 15-11-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Ανθούσας
181
Κλάδεμα υψίκορμων δέντρων για τη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης (2016 - 2017)
24.517 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 15-11-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης
180
Κλάδεμα υψίκορμων δέντρων για τη Δημοτική Ενότητα Γέρακα (2016 - 2017)
22.838 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 15-11-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα
168
Οργάνωση, συντονισμός, προβολή & ανάπτυξη προγραμμάτων εθελοντισμού & κοινωνικής αλληλεγγύης
24.292 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 01-04-2016 07-03-2021 Εθελοντές
167
Φύλαξη δημοτικού καταστήματος μετά από πυρκαγιά
3.745 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 26-02-2016 07-03-2021
153
Δαπάνες εκκένωσης βόθρων (2016)
5.208 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 15-04-2016 07-03-2021
141
Απεντόμωση - μυοκτονία δημόσιων εγκαταστάσεων (Πολυετής δράση)
32.138 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 01-02-2016 07-03-2021
120
Συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού
2.196 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 17-03-2016 07-03-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
108
Υπηρεσία παρακολούθησης πόσιμου νερού (2016)
7.648 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 10-03-2016 07-03-2021
106
Αποψίλωση για πυροπροστασία
36.727 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 10-03-2016 07-03-2021
103
Καταγραφή και καταμέτρηση απομακρυσμένων και αφανών μετρητών ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα για το 2017
24.374 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 26-06-2017 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα
83
Σχεδιασμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος κοστολογικής οργάνωσης του Δήμου
24.180 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 03-01-2017 07-03-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
77
Καθαρισμός από αιθάλη και τοξικές ουσίες δεξιάς πτέρυγας Δημοτικού καταστήματος Γέρακα
17.466 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 02-03-2016 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα
63
Υπηρεσία παρακολούθησης πόσιμου νερού (2017)
8.474 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 03-04-2017 07-03-2021
57
Αποτύπωση θέσεων αντλιοστασίων ακαθάρτων περιοχής Κάντζας στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα
2.480 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 27-12-2017 07-03-2021 Δ.Ε. Γέρακα
52
Καταγραφή και καταμέτρηση απομακρυσμένων και αφανών μετρητών ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης για το 2017
30.986 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 26-06-2017 07-03-2021 Δ.Ε. Παλλήνης
47
Τοποθέτηση ηλεκτρολογικών γραμμών και μετασχηματιστών τροφοδοσίας VHF οχημάτων του Δήμου
5.952 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 17-07-2017 07-03-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
45
Τήρηση πρακτικών των τακτικών και έκτακτων συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (2017)
11.869 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 07-03-2021
44
Καταπολέμηση εντόμων - εχθρών των φοινικοειδών σε χώρους του Δήμου (2017)
4.775 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 27-12-2017 07-03-2021