Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα για "Υπηρεσίες"
( Δράσεις: 223 - Συνολικά: 8.707.412€ )
Κύριες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
744
Αποψίλωση χώρων του Δήμου για πυροπροστασία (2019 - 2021)
172.015 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 18-12-2019 02-07-2020
695
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αδέσποτων ζώων (2019 - 2021)
112.500 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 23-07-2019 02-07-2020
596
Αποψίλωση χώρων του Δήμου για πυροπροστασία (2018 - 2020)
158.571 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 22-12-2018 02-07-2020
589
Φύλαξη δημοτικών εγκαταστάσεων και δημοτικών κτηρίων (2018 - 2022)
2.114.914 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 21-12-2018 02-07-2020
573
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αδέσποτων ζώων (2018 - 2019)
73.495 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 22-11-2018 02-07-2020
523
Υπηρεσίες συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Παλλήνης
64.728 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 07-08-2018 02-07-2020 Επιβάτες ΜΜΜ, Οδηγοί, Πεζοί
480
Αποψίλωση χώρων του Δήμου για πυροπροστασία για την αντιπυρική περίοδο 2018
42.154 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 12-03-2018 02-07-2020
371
Συντήρηση πρασίνου σε χώρους του Δήμου Παλλήνης (2015)
77.820 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 01-02-2016 02-07-2020
306
Απόφραξη δικτύων και φρεατίων ακαθάρτων (Πολυετής δράση)
72.168 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020
282
Επιχορήγηση Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης έτους 2016
200.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 18-03-2016 02-07-2020 Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
281
Χρηματοδότηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού - Πολιτισμού - Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης έτους 2016
346.580 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 15-04-2016 02-07-2020 Αθλούμενοι, Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
229
Εργασίες εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων (Πολυετής δράση)
72.466 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020
224
Υπηρεσίες παρακολούθησης και ελέγχου του δικτύου ύδρευσης μέσω κεντρικού τηλεχειρισμού (Πολυετής δαπάνη)
81.590 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 31-12-2015 02-07-2020
188
Σίτιση μαθητών ειδικών σχολείων για το σχολικό έτος 2016 - 2017
257.724 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 07-03-2016 02-07-2020 Μαθητές, Παιδιά
163
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αδέσποτων ζώων (2016)
55.080 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-06-2016 02-07-2020
95
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αδέσποτων ζώων (Πολυετής δράση)
73.066 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 05-10-2017 02-07-2020
91
Συντήρηση πρασίνου στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου (Πολυετής δράση)
321.916 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 10-04-2017 02-07-2020
85
Ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και εξυπηρέτησης πολιτών
65.900 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 28-11-2017 02-07-2020
79
Κλάδεμα υψίκορμων δένδρων στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης (2017 - 2018)
23.882 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 11-12-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
58
Επεμβάσεις ψεκασμών καταπολέμησης κουνουπιών (Πολυετής δράση)
63.881 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 01-02-2016 02-07-2020
55
Εγκατάσταση - απεγκατάσταση εορταστικού φωτισμού και στολισμού (Πολυετής δράση)
72.235 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020
54
Αποψίλωση χώρων του Δήμου για πυροπροστασία (2017)
37.436 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 10-04-2017 02-07-2020
36
Καθαρισμός φρεατίων για τη Δημοτική Ενότητα Γέρακα (πολυετής δράση)
72.540 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
35
Καθαρισμός φρεατίων για τη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης (Πολυετής δράση)
72.540 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
33
Καθαρισμός φρεατίων για τη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας (Πολυετής δράση)
14.508 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας
12
Ψηφιακή αποτύπωση δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα
23.808 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 15-09-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
10
Ανάπτυξη διαδικτυακής δημοτικής πλατφόρμας ανακύκλωσης για το 2016 (πολυετής δράση)
23.932 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 29-09-2016 02-07-2020
Δευτερεύουσες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
798
Υπηρεσία αναβάθμισης πλατφόρμας GIS για την ηλεκτρονική έκδοση βεβαιώσεων με ψηφιακή υπογραφή και διασύνδεση με το πρωτόκολλο
24.800 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 26-05-2020 02-07-2020
797
Υπηρεσία υποστήριξης συστήματος λογισμικού για την λειτουργία των «ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ»
1.240 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 23-03-2020 02-07-2020
792
Συντήρηση - τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών, δικτύου και περιφερειακών συσκευών και εκτυπωτών (2020)
5.284 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 14-04-2020 02-07-2020
790
Καταγραφή και καταμέτρηση απομακρυσμένων και αφανών μετρητών ύδρευσης της Δ.Ε. Παλλήνης (2020 - 2021)
24.180 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 27-04-2020 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
789
Καταγραφή και καταμέτρηση απομακρυσμένων και αφανών μετρητών ύδρευσης της Δ.Ε. Γέρακα (2020 - 2021)
24.180 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 27-04-2020 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
787
Ψηφιοποίηση και επικαιροποίηση των κτηματογραφικών διαγραμμάτων της περιοχής ΟΣΔΥ - Πανόραμα
18.414 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 23-04-2020 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
784
Διερευνητικές εργασίες για φαινόμενα κατολίσθησης λόγω βροχοπτώσεων
24.304 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 23-04-2020 02-07-2020
781
Σύνδεση με υπηρεσία λήψης σημάτων για το Γραφείο Κίνησης (2020 - 2021)
3.064 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 16-04-2020 02-07-2020
780
Υπηρεσία παρακολούθησης πόσιμου νερού (2020 - 2021)
11.718 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 31-03-2020 02-07-2020
778
Επείγουσες εργασίες απολύμανσης δημοσίων εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παλλήνης για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
45.880 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 18-03-2020 02-07-2020
776
Δημοσιεύσεις για το 2020
531 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 21-02-2020 02-07-2020
772
Υπηρεσίες διαχείρισης λειτουργίας των παιδικών χαρών του Δήμου (2018 - 2019)
48.112 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 31-12-2018 02-07-2020 Παιδιά
771
Απεντόμωση - μυοκτονία δημόσιων εγκαταστάσεων (2019 - 2020)
13.957 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 05-12-2019 02-07-2020
770
Ιατρικές εξετάσεις για τους υπαλλήλους του Δήμου (2019)
15.342 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 13-12-2019 02-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
760
Υπηρεσίες διαχείρισης λειτουργίας των παιδικών χαρών του Δήμου (2019 - 2020)
24.057 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 30-12-2019 02-07-2020
750
Υπηρεσίες για την πιστοποίηση παιδικών χαρών (2019 - 2020)
7.440 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 19-12-2019 02-07-2020 Παιδιά
749
Συντήρηση και αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου (2019 - 2020)
22.878 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 19-12-2019 02-07-2020
745
Υπηρεσία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κατοίκων σχετικά με τις δράσεις του Δήμου
24.180 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 10-12-2019 02-07-2020
738
Υπηρεσίες ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 του Δήμου Παλλήνης
7.998 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 05-12-2019 02-07-2020
720
Αναβάθμιση και επέκταση της ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης κοινωνικών δομών και δράσεων
17.360 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 08-11-2019 02-07-2020
710
Υπηρεσίες ιατρού εργασίας (2019 - 2020)
6.631 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 01-11-2019 02-07-2020
706
Συμβουλευτική υποστήριξη για την αναβάθμιση και την βελτίωση της οδικής ασφάλειας τμήματος οδικού δικτύου στη συμβολή των οδών Γέρακα & Πίνδου
23.300 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 07-10-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα Οδηγοί, Πεζοί
705
Κλάδεμα υψίκορμων δένδρων στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης (2019 - 2020)
24.463 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 09-10-2019 02-07-2020
704
Κλάδεμα υψίκορμων δένδρων στη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας (2019 - 2020)
24.574 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 09-10-2019 02-07-2020
703
Κλάδεμα υψίκορμων δένδρων στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα (2019 - 2020)
24.552 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 09-10-2019 02-07-2020
701
Αναβάθμιση εφαρμογής οικονομικών δεικτών
6.150 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 12-09-2019 02-07-2020
699
Ωρίμανση πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών του Δήμου Παλλήνης
24.304 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 01-08-2019 02-07-2020
693
Καταγραφή και καταμέτρηση απομακρυσμένων και αφανών μετρητών ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης (2019 - 2020)
24.180 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 22-07-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
692
Καταγραφή και καταμέτρηση απομακρυσμένων και αφανών μετρητών ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (2019 - 2020)
24.180 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 22-07-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
684
Συνδρομή στην ιστοσελίδα νομικών πληροφοριών για διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων σε Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών (e-dimos.gr)
2.108 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 25-04-2019 02-07-2020
682
Έλεγχος και συντήρηση αντλιοστασίων της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης (2019 - 2020)
20.088 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 21-06-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
681
Τήρηση πρακτικών των τακτικών και έκτακτων συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (2019)
12.049 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 14-06-2019 02-07-2020
680
Βιολογικός καθαρισμός καμπίνας οχημάτων
8.085 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 25-06-2019 02-07-2020
679
Συνδρομή στο δίκτυο ΟΤΑ «CIVINET CY-EL» για την βιώσιμη κινητικότητα στην Ελλάδα και την Κύπρο
1.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 08-05-2019 02-07-2020
673
Εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων (2019)
6.696 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 17-05-2019 02-07-2020
672
Αποκατάσταση φθαρμένων πλακιδίων, κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (2019)
24.264 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 10-05-2019 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
671
Εργασίες ελαιοχρωματισμού για αποκατάσταση φθορών σε κοινόχρηστους χώρους (2019)
24.056 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 07-05-2019 02-07-2020
669
Υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος «πράσινων» σχολείων μέσω «έξυπνων» συστημάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού στον Δήμο Παλλήνης
23.188 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 07-05-2019 02-07-2020 Μαθητές
667
Συνδρομή σε πλατφόρμα για την αποστολή μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
372 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 25-04-2019 02-07-2020
664
Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού του Δήμου (2019)
5.284 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 22-04-2019 02-07-2020
663
Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού προστασίας Η/Υ από ιούς και κακόβουλους χρήστες (2019)
3.584 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 22-04-2019 02-07-2020
661
Υπηρεσία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679
11.785 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 10-04-2019 02-07-2020
660
Σύνδεση με υπηρεσία λήψης σημάτων για το Γραφείο Κίνησης (2019 - 2020)
3.074 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 08-04-2019 02-07-2020
659
Συμβουλευτική υποστήριξη για την κατάρτιση φακέλου συμμετοχής στο πλαίσιο του προγράμματος «Εδαφική Συνεργασία URBACT III - Φάση Α»
4.960 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 27-03-2019 02-07-2020
656
Υπηρεσία παρακολούθησης πόσιμου νερού (2019 - 2020)
11.718 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 21-03-2019 02-07-2020
651
Περισυλλογή ανακυκλώσιμων υλικών από διαλογή στην πηγή στο πλαίσιο υλοποίησης πιλοτικού προγράμματος (2019)
24.757 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 12-03-2019 02-07-2020
646
Επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων (2019 - 2020)
24.800 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 13-06-2019 02-07-2020
643
Υπηρεσίες ιατρού εργασίας (2018 - 2019)
3.220 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 29-06-2018 02-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
642
Υπηρεσίες ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 του Δήμου Παλλήνης
8.680 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 10-10-2018 02-07-2020
639
Δημοσιεύσεις για το 2019
7.386 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 29-01-2019 02-07-2020
635
Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης εκκρεμών νομικών υποθέσεων
19.840 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 24-12-2018 02-07-2020
627
Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (2018 - 2020)
23.002 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 17-12-2018 02-07-2020
622
Καταγραφή και στρατηγικός σχεδιασμός για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του Δήμου
24.552 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 12-12-2018 02-07-2020
621
Απεντόμωση - μυοκτονία δημόσιων εγκαταστάσεων (2018 - 2019)
18.500 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 12-12-2018 02-07-2020
618
Αποτύπωση υφιστάμενων μέσων πυροπροστασίας - πυρασφάλειας σε Δημοτικά κτίρια στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης
49.501 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 29-11-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
617
Αποτύπωση υφισταμένων μέσων πυροπροστασίας - πυρασφάλειας σε Δημοτικά κτίρια στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα
24.750 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 29-11-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
615
Τοποθέτηση κυβόλιθων στο Αθλητικό Κέντρο στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης
24.056 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 29-11-2018 02-07-2020 Αθλούμενοι
613
Επιμόρφωση εργαζομένων οδηγών του Δήμου για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας
3.984 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 12-12-2018 02-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
609
Ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και εξυπηρέτησης πολιτών (2018 - 2019)
24.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 20-12-2018 02-07-2020
608
Καταγραφή και επιστημονική τεκμηρίωση πολιτιστικού αποθέματος Δήμου Παλλήνης για τη συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής
21.080 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 20-12-2018 02-07-2020
578
Περιφράξεις παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας (2018 - 2019)
4.813 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 21-12-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας Παιδιά
575
Συμβουλευτική υποστήριξη, εμπειρογνωμοσύνη για την αναβάθμιση τμημάτων οδικού δικτύου του Δήμου με έμφαση στην ασφάλεια και την κινητικότητα των ευάλωτων χρηστών
17.980 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 31-10-2018 02-07-2020 ΑμεΑ, Πεζοί
566
Κλάδεμα υψίκορμων δένδρων στη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας (2018 - 2019)
20.616 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 16-11-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας
565
Κλάδεμα υψίκορμων δένδρων στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης (2018 - 2019)
24.068 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 16-11-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
564
Κλάδεμα υψίκορμων δένδρων στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα (2018 - 2019)
24.225 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 16-11-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
562
Εφαρμογή συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και σήμανσης παγίων με τη χρήση Barcode ετικετών
24.180 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 30-10-2018 02-07-2020
558
Έλεγχος δόμησης για την ανέγερση του Κτιρίου Διοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας
372 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 26-09-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας
557
Παραγωγή, εκτύπωση, εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης, αποστολή επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου και αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών (courier) για τα έτη 2018 - 2020
155.073 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 25-10-2018 02-07-2020
533
Αποτύπωση υφισταμένων μέσων πυροπροστασίας - πυρασφάλειας σε Δημοτικά κτίρια στη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας
13.966 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 29-11-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας
532
Υπηρεσίες ορκωτού εκτιμητή ακινήτων
1.860 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 21-09-2018 02-07-2020
530
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου
64.969 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Πράσινο Ταμείο 2018 25-09-2018 02-07-2020
526
Υπηρεσία ψηφιοποίησης χωρικών δεδομένων του Δήμου
24.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 09-11-2018 02-07-2020
525
Επεξεργασία και ψηφιοποίηση των στοιχείων του υπό έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου στη θέση Λουτρό της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
21.204 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 04-09-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
517
Παροχή συμβουλών και γνωμοδότησης για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας του κόμβου Τρικάλων και Έβρου της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα
4.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 19-07-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα Οδηγοί, Πεζοί
512
Ανασύνταξη πράξης εφαρμογής στα 4080 και 4004 οικοδομικά τετράγωνα στην Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε. 4 - Άνω Μπαλάνα της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
24.180 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 06-07-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
510
Υπηρεσίες για την επανέγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου της Άνω Μπαλάνας με Προεδρικό Διάταγμα.
24.180 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 06-07-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
499
Καθορισμός στρατηγικής και τεχνικών-οργανωτικών μέτρων αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
24.552 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 18-05-2018 02-07-2020
495
Επιμόρφωση υπαλλήλων του Δήμου με συμμετοχή σε σεμινάριο για τις δημόσιες συμβάσεις
600 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 24-05-2018 02-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
493
Υπηρεσία παρακολούθησης πόσιμου νερού (2018)
11.365 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 07-05-2018 02-07-2020
492
Τήρηση πρακτικών των τακτικών και έκτακτων συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (2018)
12.049 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 08-05-2018 02-07-2020
490
Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού του Δήμου (2015)
3.211 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 02-07-2020
486
Ψηφιοποίηση του υπό έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Παλλήνης στη θέση Λόφος Αγίου Αθανασίου στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης
22.320 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία 2018 08-05-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
481
Δημοσιεύσεις για το 2018
3.432 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 16-02-2018 02-07-2020
475
Ενίσχυση αιθουσών του 7ου Δημοτικού σχολείου της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
70 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 26-02-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης Μαθητές, Παιδιά
471
Καταγραφή και καταμέτρηση απομακρυσμένων και αφανών μετρητών ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης (2018 - 2019)
24.180 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 19-04-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
470
Καταγραφή και καταμέτρηση απομακρυσμένων και αφανών μετρητών ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα για το 2018
24.180 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 19-04-2018 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
469
Επιμόρφωση υπαλλήλου του Δήμου με συμμετοχή σε σεμινάριο για τις ηλεκτρονικές πληρωμές
190 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 04-04-2018 02-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
458
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιολόγηση της πρότασης πολεοδόμησης ως ΠΟΑΠΔ, της έκτασης του κτήματος Καμπά στην Κάντζα Αττικής του Δήμου Παλλήνης (Πολυετής δράση)
11.780 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
456
Κλάδεμα υψίκορμων δένδρων στη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας (2017 - 2018)
13.905 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 11-12-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας
455
Κλάδεμα υψίκορμων δένδρων στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα (2017 - 2018)
23.882 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 11-12-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
454
Ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής «Ασύρματος» τμήματος Π.Ε 1 της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου
182 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 21-06-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
449
Προώθηση και εναρμόνιση των μελετών των Πολεοδομικών Ενοτήτων 6 Μιχαληνός και της Πολεοδομικής Ενότητας 2 Λόφος Λεβίδη στα νέα δεδομένα και στο ισχύον νομικό πλαίσιο
20.088 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 02-07-2020
446
Οργάνωση, συντονισμός,προβολή και ανάπτυξη προγραμμάτων εθελοντισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης
24.304 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 15-09-2017 02-07-2020 Άνεργοι, Εθελοντές, Οικον. ασθενείς
445
Σύνδεση με κέντρο λήψης σημάτων για κτίρια του Δήμου Παλλήνης
13.232 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020
437
Δημοσιεύσεις για το 2016
1.009 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 26-02-2016 02-07-2020
436
Υπηρεσίες οργάνωσης χωρικών δεδομένων του Δήμου με χρήση GIS
12.896 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 12-12-2016 02-07-2020
432
Απεντόμωση - μυοκτονία δημόσιων εγκαταστάσεων (2017 -2018)
18.126 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 11-12-2017 02-07-2020
429
Δημοσιεύσεις για το 2017
6.481 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 17-02-2017 02-07-2020
428
Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2015)
65.006 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 02-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
422
Υπηρεσία αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης (2015)
18.930 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020
420
Εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων (2016)
5.092 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 02-07-2020
416
Ανακατασκευή χώρων υγιεινής 2ου δημοτικού σχολείου Δημοτικής Ενότητας Γέρακα
23 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 01-02-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα Μαθητές, Παιδιά
415
Υπηρεσία παρακολούθησης πόσιμου νερού (2015)
2.854 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 02-07-2020
414
Ανάρτηση των οριογραμμών του ρέματος Λεονταρίου «Μιχαληνού» και των ρεμάτων Μαριζάς - Παπαχωραφίου του Δήμου Παλλήνης
376 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 01-04-2016 02-07-2020
412
Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα υποστήριξης ενεργειακής αποδοτικότητας (2015)
5.754 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 31-12-2015 02-07-2020
409
Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού υπηρεσιών του Δήμου (2016)
19.815 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 24-11-2016 02-07-2020
407
Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας (Πολυετής δράση)
21.731 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 24-11-2016 02-07-2020
403
Εργασίες απομάκρυνσης και διάθεσης φυτικών υπολειμμάτων (2016)
19.999 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020
397
Υπηρεσία διαχείρισης των εχθρών των φοινικοειδών (2015)
2.707 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020
395
Διαμόρφωση χώρου για εγκατάσταση αιθουσών νηπιαγωγείου στο οικοδομικό τετράγωνο 831 της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα
8 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 26-02-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα Παιδιά
394
Αποκατάσταση βλαβών Δημοτικού Καταστήματος και διαμόρφωση προσωρινής μετεγκατάστασης υπηρεσιών
72.308 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 31-12-2015 02-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
392
Υπηρεσίες εκκένωσης βόθρων (2014)
1.455 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020
388
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αδέσποτων ζώων (2015)
53.558 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020
384
Ανάπτυξη δικτυακής πλατφόρμας προβολής και προώθησης της τοπικής οικονομίας
22.233 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 15-12-2017 02-07-2020 Επιχειρηματίες
380
Επιμόρφωση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σε θέματα εσόδων των Δήμων και είσπραξής τους.
1.500 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 12-10-2016 02-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
377
Παροχή υπηρεσιών εναρμόνισης περιοχής Ασυρμάτου της Πολεοδομικής Ενότητας 1 στα νέα πολεοδομικά δεδομένα
66.163 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 26-02-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
374
Συνδρομή στο διαδημοτικό δίκτυο δομών υγείας ΟΤΑ
3.200 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 01-04-2016 02-07-2020
372
Υπηρεσία συντήρησης ανελκυστήρων (2015)
1.292 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 26-02-2016 02-07-2020
369
Τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου (2015)
7.270 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020
365
Καταγραφή και καταμέτρηση απομακρυσμένων και αφανών μετρητών ύδρευσης (2015)
6.966 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 02-07-2020
359
Είσπραξη εσόδων μέσω Τραπεζών
600 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 29-11-2016 02-07-2020
358
Κατεδάφιση ρυμοτομούμενου κτίσματος επί της οδού Αριστείδου στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα
5.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 31-12-2015 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
355
Φύλαξη προσωρινών εγκαταστάσεων (2016 - 2017)
3.013 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 15-12-2016 02-07-2020
354
Σύνταξη φακέλου και έλεγχος των οργάνων παιδικών χαρών για πιστοποίηση
22.786 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020 Γονείς, Παιδιά
345
Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ενεργειακού αποτυπώματος του Δήμου Παλλήνης
14.170 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 01-02-2016 02-07-2020
344
Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κοινωνικών δομών και ωφελούμενων από αυτές
23.684 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 12-12-2016 02-07-2020
343
Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων (2016)
11.780 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 15-11-2016 02-07-2020
342
Αποτύπωση αναγκών συντήρησης, αναβάθμισης και παρεμβάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας στις αθλητικές εγκαταστάσεις στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα
18.120 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 27-07-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα Αθλούμενοι
329
Παραγωγή, εκτύπωση, εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης, αποστολή επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου και αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών (courier) για το 2017
59.605 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 02-07-2020
327
Συνδρομή στο περιοδικό «Δομική Ενημέρωση Α.Ε.»
1.045 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-06-2016 02-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
326
Συνδρομή του Δήμου στο περιοδικό «Ο Δήμαρχος της Αττικής» της Ένωσης Δημάρχων Αττικής (Πολυετής δράση)
4.778 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 24-11-2016 02-07-2020
325
Συνδρομή σε ηλεκτρονική βάση πληροφοριών και παρουσιάσεων σε θέματα ΟΤΑ (Πολυετής δράση)
8.920 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 03-06-2016 02-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
320
Διενέργεια Τοπογραφικών Μετρήσεων (2016)
8.928 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 14-07-2016 02-07-2020
319
Υπηρεσία τεχνικού συμβούλου για την επικαιροποίηση μελετών κτιρίου Διοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών στη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας
9.622 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 25-07-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας
317
Εναρμόνιση Πολεοδομικής Ενότητας 4 της Άνω Μπαλλάνας στα νέα πολεοδομικά δεδομένα άρσης πολεοδομικών δεσμεύσεων και στο ισχύον νομικό πλαίσιο
96.794 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
315
Παραγωγή, εκτύπωση, εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου προς τους οφειλέτες του, αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου, αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών (courier) (2016)
73.747 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 09-03-2016 02-07-2020
311
Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (2017 - 2018)
21.725 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 05-12-2017 02-07-2020
309
Υπηρεσίες ανασύνταξης πράξης εφαρμογής σε μεμονωμένα οικοδομικά τετράγωνα της περιοχής Άνω Μπαλλάνας στην πολεοδομική ενότητα 4 της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
79.200 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
308
Μίσθωση μηχανήματος μηχανικού εκσκαφέα τύπου γκρέϊντερ
4.216 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 13-11-2017 02-07-2020
305
Κλάδεμα υψίκορμων δέντρων Παλλήνης (2015)
23.589 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020
304
Κλάδεμα υψίκορμων δέντρων Γέρακα (2015)
23.834 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
303
Κλάδεμα υψίκορμων δέντρων Ανθούσας (2015)
23.808 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας
301
Πιστοποίηση παιδικών χαρών (2016)
36.644 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 01-02-2016 02-07-2020 Γονείς, Παιδιά
295
Μίσθωση χώρου για την προσωρινή μετεγκατάσταση υπηρεσιών
1.500 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 31-12-2015 02-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
287
Ενημέρωση και συμπλήρωση πινάκων επικείμενων για την περιοχή Άνω Μπαλάνα (Πολεοδομική ενότητα 4) της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
12.098 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
285
Συντήρησης εφαρμογής οικονομικών δεικτών (2015)
886 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 02-07-2020
279
Υπηρεσίες για την προώθηση και εναρμόνιση των μελετών των πολεοδομικών ενοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
20.088 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
270
Επιχειρησιακό σχέδιο εναλλακτικής τοπικής διαχείρισης & αξιοποίησης των παραγόμενων οργανικών αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Παλλήνης (Προγραμματική σύμβαση με ΕΚΠΑ)
5.535 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 07-04-2016 02-07-2020
269
Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για εγγραφές στο Εθνικό Κτηματολόγιο (2016)
4.797 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 01-04-2016 02-07-2020
268
Υπηρεσίες ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 του Δήμου Παλλήνης
14.632 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 02-07-2020
267
Υπηρεσίες ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014 του Δήμου Παλλήνης
13.640 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 02-07-2020
262
Καταγραφή και καταμέτρηση απομακρυσμένων και αφανών μετρητών ύδρευσης (2016)
23.026 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 23-05-2016 02-07-2020
261
Ενοικίαση θυρίδων Δήμου (2016)
57 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 08-04-2016 02-07-2020
259
Καταπολέμηση της βαμβακάδας Marchallina hellenica
15.210 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 04-01-2016 02-07-2020
254
Εργασίες απομάκρυνσης και διάθεσης μπαζών (Πολυετής δράση)
115.246 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020
250
Υπηρεσίες ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2012 του Δήμου Παλλήνης
14.260 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020
249
Υπηρεσίες ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013 του Δήμου Παλλήνης.
14.260 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 02-07-2020
247
Υπηρεσίες ασφαλείας Δημοτικού Καταστήματος (2015)
1.328 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 01-04-2016 02-07-2020
246
Εκτυπώσεις φωτοαντιγραφικών σχεδίων (Πολυετής δράση)
23.500 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-01-2016 02-07-2020
245
Καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων στην ΑΕΠΙ (Ελληνική Εταιρεία Πνευματικής Ιδιοκτησίας Α.Ε.)
141 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 22-03-2016 02-07-2020
228
Φυτοπροστασία της κάμπιας Thaumetopaea pityocampa (Πολυετής δράση)
91.304 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 01-02-2016 02-07-2020
222
Μίσθωση μηχανήματος φορτωτή εκσκαφέα JCB (Πολυετής δράση)
140.734 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 12-12-2016 02-07-2020
221
Υπηρεσίες ασφαλείας Δημοτικού Καταστήματος (2016 - 2017)
1.339 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 12-12-2016 02-07-2020
219
Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων (2016 - 2017)
102.583 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 17-11-2016 02-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
214
Υπηρεσία αποξηλώσεως παράνομων πινακίδων και ηλεκτροδοτήσεων (Πολυετής δράση)
58.099 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020
213
Υπηρεσία διαχείρισης των εχθρών των φοινικοειδών (Πολυετής δράση)
14.279 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 23-12-2016 02-07-2020
211
Υπηρεσίες ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για το έτος 2017 του Δήμου Παλλήνης
8.680 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 15-12-2017 02-07-2020
207
Υπηρεσία κοπής και απομάκρυνσης ριζών σε κοινόχρηστους χώρους (Πολυετής δράση)
22.444 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 01-02-2016 02-07-2020
200
Υπηρεσίες εκκένωσης βόθρων σε δημοτικά κτίρια (Πολυετής δράση)
20.832 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 15-12-2017 02-07-2020
194
Μεταφορά προκατασκευασμένων αιθουσών για Κοιμητήριο της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα
1.924 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία 2016 29-09-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
190
Μεταφορές εν γένει (χρηματαποστολές) (Πολυετής δράση)
37.410 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 25-02-2016 02-07-2020
186
Εργασίες καθαίρεσης υλικών προσβληθέντων από πυρκαγιά
22.140 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 02-03-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
182
Κλάδεμα υψίκορμων δέντρων για τη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας (2016 - 2017)
13.980 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 15-11-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Ανθούσας
181
Κλάδεμα υψίκορμων δέντρων για τη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης (2016 - 2017)
24.517 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 15-11-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
180
Κλάδεμα υψίκορμων δέντρων για τη Δημοτική Ενότητα Γέρακα (2016 - 2017)
22.838 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 15-11-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
168
Οργάνωση, συντονισμός, προβολή & ανάπτυξη προγραμμάτων εθελοντισμού & κοινωνικής αλληλεγγύης
24.292 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 01-04-2016 02-07-2020 Εθελοντές
167
Φύλαξη δημοτικού καταστήματος μετά από πυρκαγιά
3.745 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 26-02-2016 02-07-2020
160
Τεχνική υποστήριξη για τη μηχανογραφική λειτουργία και το δίκτυο δεδομένων του Δήμου (Πολυετής δράση)
81.557 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 15-12-2016 02-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
153
Δαπάνες εκκένωσης βόθρων (2016)
5.208 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 15-04-2016 02-07-2020
141
Απεντόμωση - μυοκτονία δημόσιων εγκαταστάσεων (Πολυετής δράση)
32.138 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 01-02-2016 02-07-2020
135
Εργασίες για έλεγχο και πιστοποίηση καλής λειτουργίας γερανοφόρων (Πολυετής δράση)
1.990 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 27-07-2016 02-07-2020
120
Συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού
2.196 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 17-03-2016 02-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
108
Υπηρεσία παρακολούθησης πόσιμου νερού (2016)
7.648 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 10-03-2016 02-07-2020
106
Αποψίλωση για πυροπροστασία
36.727 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 10-03-2016 02-07-2020
103
Καταγραφή και καταμέτρηση απομακρυσμένων και αφανών μετρητών ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα για το 2017
24.374 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 26-06-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
84
Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας τήρησης μητρώου ιατρικών πράξεων και νοσηλείας αδέσποτων ζώων
9.833 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 15-12-2017 02-07-2020
83
Σχεδιασμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος κοστολογικής οργάνωσης του Δήμου
24.180 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 03-01-2017 02-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
77
Καθαρισμός από αιθάλη και τοξικές ουσίες δεξιάς πτέρυγας Δημοτικού καταστήματος Γέρακα
17.466 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 02-03-2016 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
63
Υπηρεσία παρακολούθησης πόσιμου νερού (2017)
8.474 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 03-04-2017 02-07-2020
57
Αποτύπωση θέσεων αντλιοστασίων ακαθάρτων περιοχής Κάντζας στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα
2.480 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 27-12-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Γέρακα
56
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον
23.312 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 15-12-2017 02-07-2020
52
Καταγραφή και καταμέτρηση απομακρυσμένων και αφανών μετρητών ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης για το 2017
30.986 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 26-06-2017 02-07-2020 Δ.Ε. Παλλήνης
47
Τοποθέτηση ηλεκτρολογικών γραμμών και μετασχηματιστών τροφοδοσίας VHF οχημάτων του Δήμου
5.952 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 17-07-2017 02-07-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
45
Τήρηση πρακτικών των τακτικών και έκτακτων συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (2017)
11.869 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 02-07-2020
44
Καταπολέμηση εντόμων - εχθρών των φοινικοειδών σε χώρους του Δήμου (2017)
4.775 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 27-12-2017 02-07-2020
24
Υπηρεσίες ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 του Δήμου Παλλήνης
8.680 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 27-10-2016 02-07-2020